JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Водещи български еко организации и иновативни еко компании се включват като партньори на проекта

2020-01-17

Водещи български еко организации и иновативни еко компании се включват като партньори на проекта

Важна част от философията на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е партньорският подход и обединяването на максимален брой заинтересовани страни в процеса на обучението по зелено предприемачество. Обмяната на опит и идеи, която произтича от подобни взаимодействия, е гаранция за по-ефективни резултати от обучението, по-висока мотивация за всички страни и по-обещаващи и иновативни идеи за зелени продукти и услуги, които ще бъдат генерирани на фазата на работата на трансграничните екипи, обединяващи младежи от България и Норвегия.

Подходът ни предвижда разгръщане на партньорства с екологични организации, зелени предприемачи и стартъпи, утвърдени зелени компании с бизнес модел, в чиято сърцевина стои генерирането на положителен ефект за околната среда, както и държавни и/или общински институции, които демонстрират ангажираност към тази кауза. Формите, под които дадена организация може да се включи като партньор на проекта, са няколко:

 • Посещения в училищата, участници в проекта, среща с учениците по време на часовете и запознаване с дейността на организацията.
 • Предоставяне на възможност на класовете, обучаващи се по програма GREENT Зелено предприемачество, да посетят офис, център или полева работа на организацията.
 • Участие с практически уъркшоп по време на еко фестивала "Учене чрез правене и устойчиво развитие".
 • Участие като ментори на трансграничните екипи.
 • Участие в самите трансгранични екипи.

 

Организациите, с които сме подписали споразумения за подкрепа досега, са:

 

Фондация "Ботаника Лайф"

Фондация Ботаника лайф е неправителствена организация в обществена полза, която подкрепя предприемачеството, творчеството и иновациите сред младите хора. Фондацията реализира дейности в областта на екологията, земеделието, градинарството и пермакултурата. Фондацията има био градина и обучителен център в с. Надарево близо до Търговище, в които деца и младежи в неравностойно положение придобиват умения и откриват възможности за лично и професионално развитие в земеделския сектор в България.

Стартираща компания "Lam'on"

Компанията предлага компостируем биоразградим ламинат за хартия. Начинът му на използване и машините, на които се ламинира, са същите като при обикновеното фолио, но за създаването му се използват екологични продукти. Цената му също е конкурентна на останалите решения на пазара.

Компания "Casus Futura"

Консултантска компания, която изследва важни за съвременния професионален живот теми като професионалното прегаряне и връзката между здравето на служителите, тяхната мотивация, ефективност и организационната среда.

Компания "Ecologica"

Рециклираме електрическо и електронно оборудване. Отговаряме бързо. Извозваме още по-бързо. Обслужваме домакинства, малки и големи администрации и производствени предприятия от цялата страна. Повече от 10 години създаваме добри логистични решения, така че нашите клиенти и партньори да са доволни и вдъхновени да променят начина, по който работят и мислят. Oбръщаме внимание на всеки детайл, за да осигурим най-добрите услуги, срокове и цени. Разработваме иновативни програми „Старо за ново“ за значителен ръст в продажбите.

Природозащитна организация Greenpeace - България

Грийнпийс е една от най-големите природозащитни организации в света. „Грийнпийс“ използва ненасилствени дейности, за да проправи път към по-зелен и по-мирен свят, и за да се противопостави на установените системи, рушащи околната среда. През 1971 г. основателите на „Грийнпийс“ отплават за остров в Арктика. Но с каква мисия? Да спрат ядрена бомба. Този поход се превръща в първоначалната искра на глобално движение, което ще промени историята. Грийнпийс работи, за да:

 • спрем затоплянето на планетата над 1.5ºC, за да се предотвратят най-катастрофалните ефекти от климатичните промени;
 • опазим биоразнообразието във всичките му форми;
 • покажем обема на свръхпотреблението и да се научим да живеем според наличните ресурси на нашата планета;
 • подкрепяме възобновяемата енергия като решение, което може да движи света;
 • пазим мира, глобалното разоръжаване и ненасилието.

Сдружение Slow Food в България

Slow Food си представя свят, в който всеки има достъп и се наслаждава на храна, която е добра за него, добра за тези, които я отглеждат и добра за планетата. Подходът на Slow Food се основава на концепцията за храна, която се определя от три взаимно свързани принципа: вкусно, чисто и честно.

ВКУСНО: качествена, ароматна и здравословна храна
ЧИСТО: производство, което не вреди на околната среда
ЧЕСТНО: достъпни цени за потребителите и справедливи условия и заплащане за производителите

Стартираща компания "Biomyc"

Biomyc е компания за устойчив дизайн и иновация. Предлагаме нов кръгов метод който обединява всички процеси от прототипиране до производство и доставка, като в допълнение дава решение за края на живота на продукта и използва екологично чисти и иновативни технологии. Присъединете се към нас в мисията ни да изкараме екологичните практики от маркетинг бюджета.

Компания "coBuilder"

Кобилдър Интернешънъл е част от семейството на международна компания, базирана в Осло, с дъщерни дружества и партньори в България, Великобритания, Франция, Италия, Финландия, Австрия и Германия. Компанията разработва иновативни софтуерни продукти за строителната индустрия. През 2013 г. Кобилдър основава своето първо дъщерно дружество именно в София. С начален екип от двама служители, дейността в България тогава е обвързана предимно с въвеждането на данни в информационни системи, обслужващи норвежкия пазар. През 2017 г. служителите са вече над 80 и компанията печели наградата на БАА и БАСКОМ за „ИТ продукт на годината“. Наградата е присъдена за първия софтуерен продукт, който е изцяло измислен и разработен в България. Екипът в момента е от 100 души и отговаря за всички ключови за компанията дейности. Продуктовата платформа на Кобилдър има за цел да улесни дигиталната трансформация в строителството чрез дигитализация на продуктови данни, което да подпомогне навлизането на Индустрия 4.0, интернет на нещата и дигитални двойници в сектора. Компанията има подчертан интерес към зеленото строителство, като разработваните от нея софтуери допринасят за изпълнение на стандарти за зелено строителство и намаляване на емисиите на въглероден диоксид от строителния сектор.

Компания "VM Ware"

VMware, глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност, присъства на българския пазар вече 10 години. За този период VMware увеличава екипа си в България близо четири пъти, превръщайки се в един от най-големите инвеститори в ИТ индустрията в региона. Офисът в София е основен хъб за разработки и иновации на компанията в регион ЕMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) и е сред топ три ключови стратегически развойни центрове за VMware в световен мащаб. С разнороден екип от таланти от над десет националности, в офиса тук се създават ключови продукти и решения за нуждите на някои от най-големите световни компании. Специалистите в София разполагат с богата експертиза в областта на виртуализацията, управлението и автоматизацията на виртуални инфраструктури, възстановяване на данни при бедствие, анализиране на големи масиви от данни и други. В компанията функционира голям доброволчески екип за зелени инициативи, които с готовност ще посетят училища в рамките на проекта.

Платформата "MOVE.BG"

MOVE.BG e платформа на създаващите хора, която търси иновативни решения за обществена промяна, работи за устойчиво развитие и утвърждава култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности. С разбиране за икономическите, културни и екологични предизвикателства на новия дигитално свързан свят, MOVE.BG ги адресира с колективната интелектуална сила на разнородна общност. MOVE.BG движи устойчива социална промяна чрез иновации и колаборация между различните, споделящи общи ценности.

Природозащитна организация WWF Bulgaria

WWF иска да спре влошаването на околната среда на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата. Това може да се постигне чрез:

 1. запазването на биологичното разнообразие
 2. устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси
 3. намаляването на замърсяването и безогледното потребление

 

Ако желаете да станете част от организационните партньори на проекта, не се колебайте да се свържете с нас на имейл vera.petkantchin@jabulgaria.org и apostol.dyankov@jabulgaria.org.

 

 

www.activecitizensfund.bg