JuniorAchievementBulgaria
header_pic

150 млади икономисти се включиха във второто национално състезание по финансова грамотност „Финансов иновационен лагер”

2014-09-29

150 млади икономисти се включиха във второто национално състезание по финансова грамотност „Финансов иновационен лагер”

Инициативата се организира от Джуниър Ачийвмънт и Ситибанк България

150 ученици от 30 населени места демонстрираха икономическите си познания по време на националното ученическо състезание за финансова грамотност „Финансов иновационен лагер”. Инициативата на Джуниър Ачийвмънт България и Ситибанк се провежда за втора предна година като наследник на състезанието „Банките в действие“. Отбор Smart стана победител в надпреварата, като спечели журито с идеята си за социална платформа от три части - за малки ученици, гимназисти и завършили образованието си. Тя предоставя игри за финансова грамотност, обмен на информация и консултации за бизнес кредити. Младите икономисти получиха наградите си от Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България, Стефан Фелстийн, управляващ директор на Ситибанк България и председател на Управителния съвет на ДАБ, и Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и член на Управителния съвет на ДАБ.

В първия етап на състезанието младежите разполагат с три седмици да разработят решение на предварителен казус, като тази година той изискваше състезателите да предложат нов тип инвестиционен продукт, който да бъде достъпен и конкурентоспособен в българските условия. Учениците се надпреварваха самостоятелно или в екипи до трима души. След експертна оценка на идеите им, за финала на надпреварата в София се класираха 60 гимназисти.
Финалът се проведе на 11 и 12 май в Гранд Хотел София. Учениците, достигнали до този етап, бяха разпределени в отбори по 6 души, които не се познават помежду си. След зададения казус, младежите разполагаха с 24 часа, за да предложат решение, като през цялото време бяха напътствани от ментори. След заключителната презентация пред жури големият победил стана отбор Smart в състав: Венелин Ангелов - ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“,Велико Търново, Исмет Исметов - СОУ „Васил Левски“, Вълчи Дол, Ангелина Постолова - ПТГ „Никола Вапцаров“, Самоков, Кристина Томова - НТГ Пловдив и Александър Първанов - СМГ София.
„Радвам се, че за втора поредна година, заедно със Ситибанк имаме възможност да реализираме проекта „Финансов иновационен лагер“ каза по време на награждаването на победителите г-жа Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България.“ Вярвам, че той дава ценни знания и умения на тези таланливи млади хора, които да ги насочват в бъдещото им кариерно развитие“ – добави още тя.

Ученическото състезание „Финансов иновационен лагер” е кулминация на програмата за финансова грамотност, банков мениджмънт и управление на лични финанси на Джуниър Ачийвмънт и Ситибанк България. Проектът дава възможност на младите и амбициозни ученици да се докоснат до реалните условия на бизнеса, да се запознаят с добрите практики и да научат за икономически модели и инструменти за управление, прилагани на практика във финансовата сфера.

 

Коментари

2015-08-29

2016-09-12

2016-11-17

2018-10-02

2018-10-10

2018-10-15

2018-10-21

2019-06-11

2019-08-17