JuniorAchievementBulgaria
header_pic

15 учители бяха обучени по проект „Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи"

2014-09-19

На 7-8 декември 2013 г. по проект „Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи“ се проведе обучение на 15 учители от 10 населени места в страната – Видин, Враца, Лом, Плевен, Павликени, Разград, Лозница, Търговище, София, Пловдив.

Проектът се реализира от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в партньорство с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и финансовия портал „Моите пари“. Финансиран е по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на обучението бе учителите да се запознаят с първата в страната програма по лични финанси „Моят живот, моите финанси“, разработена по проекта и да се подготвят за последващото й преподаване на свои ученици.

Дали обучението бе успешно? Дали разработената програма „Моят живот, моите финанси“ е нужна, приложима, атрактивна?

Отговорът на тези въпроси се съдържа в коментарите на нашите учители:

За учебната програма и материали:
 Изключително професионално разработени учебни материали! Достъпни, интересни, изчерпателни! 
 Интелигентно и професионално подготвени са, достъпни и провокиращи към размисъл, с практическа насоченост!
 Полезно, систематизирано, интересно, достъпно за ученици, нагледно (видоематериали, презентации), реално!

За лекторите:
 Мога да изразя оценката си чрез „Благодаря сърдечно!“
 Перфектни – компетентни, внимателни - хора, които наистина вярват в идеята!

За лекторите, които са и „създатели на образователната програма“:
 За да сведат тематиката до равнището на сrедното училище, се изисква не само компетентност, но и безкрайна любов към младите хора, истинско вдъхновение и грижа за бъдещето им!

А дали е важно младите хора да се образоват на тема „лични финанси“ – тук мниението може да се обедини съвсем накратко: „Да, изключително важно е и трябва да намери място в училище!“

Повече за проекта

Коментари

2015-08-27

2016-09-12

2016-11-17

2019-05-18

2019-06-17

2019-06-29

2019-07-12

2019-07-28

2019-08-22

2019-08-30