JuniorAchievementBulgaria
header_pic

35 учители от гимназиален етап получиха сертификати за обучители по предприемачество от МОН и ДАБ

2014-09-01

Учители от цялата страна ще обучават от есента свои колеги по програмите на ДАБ (Джуниър Ачийвмънт България) за гимназиален етап. С над 3 години опит като преподаватели по програмите и след прецизна селекция от страна на организацията с най-дългогодишни и ефективни традиции в образователните програми по предприемачество, ДАБ, учителите преминаха тридневно интензивно обучение за треньори. Включени бяха програмите „Учебна компания“, „Бизнес етика“, „Умения за успех“, както и електронната икономическа симулация „Титан“, част от годишния календар на МОН за олимпиади.

Министерството на образованието и науката продължава стартиралата през 2010 г. програма по въвеждане на обучение по предприемачество в училищното образование. С цел разширяване на обхвата на обучението за придобиване на предприемачески компетентности в гимназиален етап и създаване на възможности за провеждане на обучения и инициативи, свързани с развитието на предприемачески компетентности на местно ниво, МОН стартира като част от Програма „Квалификация” обучения за обучители (треньори) по програми по предприемачество в гимназиален етап.

След тридневния специализиран курс за обучители (треньори) по предприемачество в гимназиален етап, който се проведе в София от 20 до 22 юни, участниците получиха сертификати от МОН и ДАБ. Сертификатите връчи и поздрави участниците г-жа Ремдие Ибрям, главен експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН.

С този тренинг мрежата от учители, които да преминат специализирани обучения и да преподават предприемачество по програмите на ДАБ, ще се разшири. Организацията очаква да се повиши интересът от страна на преподаватели в цялата страна, които да започнат да преподават програмите в своите училища.

Коментари

2015-08-28

2016-11-17

2018-10-07