JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Снимки

40 студенти от 4 страни се научиха да създават работни места чрез предприемачество в SMARTUp лятно училище

2015-08-14

40 студенти от 4 страни се научиха да създават работни места чрез предприемачество в SMARTUp лятно училище

 

SMARTUp интернационално лятно училище се проведе от 4 до 9 Август в Букурещ с участието на 40 студенти от Унгария, Румъния, Словакия и България. Бъдещите предприемачи развиха своите предприемачески и иновационни умения, разработвайки бизнес проект с цел въздействие на пазара на труда в техните общества. 

40 студенти от Унгария, Румъния, Словакия и България взеха участие от 4 до 9 Август в SMARTUp международно лятно училище, организирано в Букурещ от JA Румъния, финансирано от СитиФондация. За шест дни, студентите бяха насърчавани от ментори от JA  и консултанти-доброволци от Сити, за  придобиване и развиване на предприемачески и иновационни умения,  които са необходими за   генерирането на добавена стойност на пазара на труда и създаването на нови работни места в техните държави.

Студентите бяха обучавани в бизнес сфери като мениджмънт, маркетинг, връзка с клиентите, продажби, човешки ресурси, следвайки всички нива на развитие за успешен старт. Те имаха възможността да присъстват на класове, които изпитваха техните знания и развити уменията  в сферата на комуникациите, работата в екип, организирането и планирането, организиране на времето и справянето с конфликти, също така и на техните лидерски умения.

Николай Пенов, участник от България, споделя неговия опит: „Днес, аз придобих знания в областта на работата в екип и споделянето на идеи, които мисля, че са много важни умения когато искаш да започнеш бизнес. Лятното училище е много добра възможност за запознанства и споделяне на опит с хора от други страни. По принцип мислим, че е лесно да се комуникира с други хора, но се наложи да бъдем много отворени и гъвкави, не само с езика, но и с хората и техните характери, така че да се свържем и да произведем качествен продукт.“

SMARTUpмеждународно лятно училище е последната част от SMARTUp Предизвикателство образователна програма, изпълнявана съвместно от Ситии JA в Унгария, Румъния, Словакия и България. Събитието даде международен опит в сътрудничество за най-добрите студенти в програмата, които спечелиха състезанието за предприемачи, организирано на национално ниво в участващите страни.    

 „Ние вярваме, че тази регионална програма помогна на студентите да обогатят своите знания, да разберат  същността на  предприемачеството и да разширят кръгозора  на възможностите пред тях. Подкрепяйки ги да станат по-успешни в техните предприемачески проекти, ние подкрепяме граденето на по-светло бъдеще за всички нас“, каза Лучия Каприта, Директор „Управление на паричните потоци и търговско финансиране“, СитиБългария  

Програмата SMARTUp Предизвикателство е подкрепила над 1,000 млади хора от Централна и Източна Европа да придобият уменията нужни за стартиране на проекти и създаване на работни места в съответните държави. Студентите сформираха отбори и работиха заедно с над 50 доброволци от Citi, за да развият техните идеи с подхода „учене чрез практика“, вземайки участие в семинари, сесии за запознанства и презентации от предприемачи и успели бизнесмени.

Програмата имаше за цел да обучи ново поколение от предприемачи, способни да допринесат с бизнес идеи и създаване на нови работни места, изхождайки от факта, че според Eurostar един на всеки десет европейци няма работа и нивото на безработицата сред младите хора под 25 годишна възраст е над 24% в Евро Зоната.