JuniorAchievementBulgaria
header_pic

40 учители и доброволци от бизнеса ще преподават „Практични финанси“ в клас

2018-02-26

40 учители и доброволци от бизнеса ще преподават  „Практични финанси“ в клас

 

JA България организира въвеждащо обучение, в което запозна учителите и доброволците със съдържанието на програмата и стъпките за въвеждане и работа в клас

 

На 23 и 24 февруари се проведе въвеждащо обучение по програмата „Практични финанси“ с участието на учители и бизнес доброволци от компаниите, които подкрепят реализацията на проекта. Училища с разнообразен профил от 15 града ще въведат учебното съдържание в програмата си пилотно, през следващите 4 месеца.

Учителите се запознаха с изследователската дейност на JA България, която ясно идентифицира различните проблеми, свързани с ниската финансова грамотност. Те научиха какво е мястото й в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование и различните възможности за включването й в учебния процес. Лекторите представиха възможности за осъществяване на интердисциплинарни връзки, а също и различни инициативи, в които могат да включват учениците. Всички заедно се запознаха с учебната програма „Практични финанси“ и обсъдиха съдържанието. Доброволците представиха различни практически инструменти и демонстрираха как се използват финансови калкулатори. Смесени екипи от доброволци и учители разработиха планове на уроци в сферата на кредитирането, пенсионирането и бюджетирането.

JA попита част от участниците в обучението за техните очаквания и мотивация да се включат:

Димитрина Тодорова, учител, който ще преподава програмата „Практични финанси “ в АЕГ Гео Милев, гр. Бургас:

 Димитрина Тодорова

„В средното образование децата споделят техните проблеми и търсения в сферата на финансите, защото започват да мислят за бъдещето си обучение, включително в чужбина и  търсят възможности за финансиране. Това в повечето случаи е свързано с кредитиране, с набиране на спонсорства, конкурси, спечелване на допълнителни стипендии и финансовите въпроси започват да интересуват младежите още от 9-10 клас.“

 

Димитър Димитров, заместник изпълнителен директор на БНП Париба Лични финанси, бизнес доброволец в проекта:

Влизам в обучението като представител на компанията и като представител на Асоциацията за потребителско кредитиране. Като човек също имам мотивация за участие, защото считам, че финансовата грамотност в страната не е на високо ниво. Има със сигурност работа, която да бъде свършена и всеки един от нас, който може да помогне, ще има своя принос в проекта.“

 

Ангел Ангелов, учител, който ще преподава „Практични финанси“  в СУ „Сава Доброплодни“, Шумен:

Ангел Ангелов

Преподавам дейности, свързани с дигитални компетентности и умения за създаване на компютърна графика и уеб програмиране на ученици, които са с профил изобразително изкуство. Моите ученици кандидатстват за работа, участват в различни проекти, които изискват финансиране още от 9-10 клас. Идеята ми да участвам в този проект е да им бъда в помощ с бъдещата им реализация, с това да могат да управляват сами своите проекти, изискващи финансиране.“

 

Йорданка Илиева, регионален мениджър NN Животозастраховане, В. Търново, бизнес доброволец в проекта „Практични финанси“:

Йорданка Илиева

Когато разбрах за програмата, се включих като доброволец, тъй като хората, които участват в нея реално градят бъдещето на нашите деца. Това което установявам от практиката е, че има хора, които не са наясно дори с разликата между дебитна и кредитна карта, с това как да бюджетират, как да планират разходите си, да правят анализ на своите приходи и разходи и как да спестяват. Целта на моето участие е децата на практика да се запознаят с темите за финансите във възраст, в която изграждат своя мироглед; да знаят какво трябва да правят със средствата си, как да ги харчат, как да инвестират в себе си.

 „Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт  на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, което ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка. Курсът се състои от 10 теми, които покриват 72 часа (два учебни срока), включително уроци за представяне на нови знания, практически дейности, оценка чрез тестове и допълнителни упражнения към всяка тема. Учениците ще научат как функционира икономиката, как да планират разходите си, какви видове източници на доход могат да имат, за ролята на държавата, за бюджета, за спестяването, пенсионирането, управлението на риска, кредитите и кредитирането и още много полезна информация, свързана с техните лични финанси.

От началото на март до края на тази учебна година ще се преподаде основният модул от 18 часа, като пилотна фаза на проекта, а останалите теми ще се включат в следващата учебна година. Практическите уроци включват казуси от практиката, разработени от партньорите на проекта – БНП Париба Лични финанси, NN България, Финансова група Карол, Булстрад Животозастраховане Виена Иншуаранс Груп, ПОК Доверие и ДЗИ.

Още информация за проекта може да прочете в тази статия.