JuniorAchievementBulgaria
header_pic

5 начина за това училищната програма да бъде в крак с времето

2019-02-08

5 начина за това училищната програма да бъде в крак с времето

 

Автор: Asheesh Advani, Президент и Изпълнителен директор на JA Worldwide. Статията е част от годишното събиране на Световния икономически форум и е публикуванана на сайта на Форума.

С напредването на технологиите с несравнима скорост и мащаб процесът, чрез който образователните институции разработват и прилагат нови учебни програми, вече не се движи достатъчно бързо, за да подготви младите хора за професиите на бъдещето. Процесите на разработване и прилагане на учебните програми често отнемат години и могат да бъдат решени без участието на местните или регионалните работодатели. Те отнемат толкова време, че дори новите умения и информация могат да бъдат остарели при приемането на новата учебна програма. Нещо повече, някои образователни институции все още се фокусират върху запаметяването и тестването, а не върху експерименталното обучение, придобиването на меки умения и промените в нагласите.

Настъпи моментът за нов процес на приемане на учебната програма, който да отговаря на нуждите на работодателите и предлага обучение на учениците в реално време, работещо със скоростта на технологиите. Ето как може да се получи:

 

1. Партньорство с работодателите

Неотдавнашното глобално проучване на ManpowerGroup на 40 000 работодатели в десетки страни установи, че 45% не могат да намерят кандидати с необходимите умения. В Латинска Америка 50% от работодателите твърдят, че не могат да намерят служители с подходящи умения, като в същото време двама от петима млади хора в региона не са нито в училище, нито в работната сила. В Кения учебните програми, които остават в несъответствие с нуждите на работодателите, заплашват да подкопаят процъфтяващата петролна индустрия в страната. А в Обединеното кралство, 90% от работодателите се борят да намерят служители с подходящ набор от умения, а две трети от работодателите смятат, че проблемът ще остане същият или ще се влоши през следващите три до пет години.

В резултат на това някои компании наемат служители, които не разполагат с необходимите умения, но показват способност за учене и след това ги обучават за работа, като по този начин заобикалят системите за обществено образование. Компаниите, които заобикалят създадените образователни системи за собствена изгода, само изострят проблема. Вместо това, работодателите и преподавателите трябва да бъдат тясно свързани.

Разбира се, гимназиите и университетите са повече от място за обучение - подготвят младите хора за живота. The Atlanticthe New York Times и Forbes наскоро коментираха приноса на образованието по либерални изкуства. Също така, развитието на добри граждани отдавна е в основата на образователните институции по целия свят, помагайки на младите хора да се научат да служат на своите общности и да станат активни граждани на света. Способността на учителя да въвежда емпатия и уважение чрез възможности за междукултурно обучение никога не е била по-подходяща и необходима. Очевидно е, че учебните програми не могат да бъдат задвижвани изцяло от нуждите на работодателите.

Въпреки това, ние правим лоша услуга на младите хора, като не работим с местните и регионалните работодатели, за да разберем техните пропуски в уменията. Запълването на тези пропуски в заетостта не само облагодетелства дългосрочна перспектива за работа на учениците, но също така имунизира общностите срещу по-високи нива на младежката безработица и непълната заетост и последващите рискове и последствия. В Доклада за глобалните рискове за 2018 г. Световният икономически форум класифицира младежката безработица като един от трите глобални риска, които най-вероятно ще доведат до социално изключване, дестабилизирани икономики и поляризирани политики, водещи до повече регионална и глобална миграция. Младежката „безработица остава тревожно висока в някои страни и региони“, според доклада и „дори когато създаването на работни места се е повишило след кризата, нарастват тревогите за нарастващото разпространение на нискокачествената заетост и възхода на икономиката на краткосрочната заетост и свободната практика."

 

Digital Future

 

2. Преподаване на умения, които променят нагласите 

Не само работодателите се нуждаят от определени умения на своите служители, за да успеят; учениците се нуждаят от тях за техния дългосрочен успех. Ето как описахме явлението в доклад на Г20, който наскоро изготвихме съвместно с Института Брукингс:

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и проектът на Световния икономически форум за Запълване на пропуските в уменията твърдят, че обединението на глобализацията, цифровизацията и демографските промени са променили уменията, необходими за професиите на бъдещето. Неформалността и отдалечаването от дългосрочна производствена работна сила означава младите хора и училищните системи трябва да бъдат подготвени, за да се адаптират към промените на пазара на труда, за да се възползват от възможностите. Това означава да се премине от училища, които преподават специфични знания за изпълнение на задачи към такива, които помагат на децата и младежите да се научат да учат - давайки им възможност да придобиват нови знания и да работят с другите.

В „Умения за променящ се свят“ Брукингс извърши изследване на 102 страни, за да установи обхвата на уменията, които са включени в техните политики и учебни програми. Те установиха, че повечето държави възнамеряват да включат широк спектър от умения, но този обхват се стеснява при разглеждането на актуалната документация и учебната програма. Най-популярните умения бяха комуникацията, креативността, критичното мислене и решаването на проблеми. Те заключават, че необходимостта от фокусиране върху по-широк кръг от умения съществува от известно време, поне в риториката на образователните системи. Но трябва да се направи повече, за да се гарантира, че това се превръща в практики в класната стая.

 

3. Залагане на учене чрез правене

Въпреки че учебниците и лекциите имат място в класната стая, за да могат учениците да бъдат конкурентоспособни на работното място, сегашното съотношение трябва да се обърне - от ученици, които най-вече работят самостоятелно на техните чинове, към такива, които работят в сътрудничество в малки екипи по решаване на реални предизвикателства, в които всеки има участие.

В програмите на JA за учене чрез правене, ние извеждаме младите хора от класните стаи и влизаме в заседателната зала, тъй като те изграждат компании от нулата. Те разработват продукт, който са способни да произвеждат и създават бизнес около него, като се превръщат в лидери на компанията, служители в производстовото и продажбите. Както се учат и правят, те умножават своята самоефективност - знанието, че имат уменията да успеят и в крайна сметка ще го направят, въпреки разочарованията и неуспехите, които се появяват по пътя. Учениците запретват ръкавите и се гмуркат директно в света на бизнеса, като често създават продукт, който има социални ползи отвъд рентабилността, като в същото време придобиват ключови умения по предпримачество и готовност за работа.

По същия начин, „Мениждър за един ден” дава на учениците и студентите достъп до ролеви модели в съотношение 1:1, като през това време имат вниманието на един мениджър за цял ден по начин, по който никога не може да бъде повторен в класната стая. В допълнение към предаването на опит на учениците и нарастващата мрежа за подкрепа, наблюдението на работата им помага да развият самоефективността, която идва от срещата на ролеви модели, които осигуряват положително насърчение и служат като живи примери за това, което е възможно.

 

4. Преосмисляне на периодите за пренасписване на програмите

Това звучи ли ви познато? Работите в средно училище или университети е време за нова актуализация на учебната програма. Комисията започва процес на оценка и преразглеждане на уменията и знанията, които смятат, че учениците и студентите ще имат нужда през следващите 10 до 15 години. Година или две по-късно учебните заведения започват да разработват нови и актуализирани курсове и учебници. Но когато студентите започнат първите часове по новата пгрограма, вече са изминали няколко години от събирането на комисията и новата учебна програма вече показва признаци на остаряване.

Има и друг начин:

Подобрете честотата на опресняване. Ако сте достатъчно възрастни, за да запомните трептенето на телевизионни екрани, вече сте запознати с честотата на опресняване, която се отнася до броя на обновленията на телевизионния или компютърния екран в секунда. Също така, с актуализации на учебните програми, колкото по-висока е честотата на опресняване, толкова по-често преглеждате и преработвате учебната си програма. Вместо да се обновяват на всеки 10 до 15 години, прегледите на учебните програми трябва да се извършват непрекъснато, като съществените актуализации се изпълняват най-много на всеки пет години.

Вземете подхода за стегнато прозиводство (lean manufacturing). Един от принципите на стегнатото производство е, че никога не спира да се опитва да подобри процесите, без значение какъв напредък е постигнат и колко добре се постига ефективност. Независимо дали се прилага за производствен капацитет, време за изчакване в спешното отделение на болницата или наопашката за влакче в Дисниленд или КидЗания, целта е да се намали наполовина времето, причинено от закъсненията чрез подобрения в процеса, които идват от въпроса „Как можем да го направим по-добре?” След като се въведат нови процеси, за да се постигнат тези намаления на времето, се поставя нова цел, която да ги намали наполовина, като пита: „Добре, сега как можем да направим това по-добре?“ Добрите учители превръщат това в навик, но политиците и комисиите за образователни програми се срещат твърде рядко, за да бъдат достатъчно гъвкави, за да модернизират непрекъснато това, което се преподава. Един от начините за запазване на гъвкавостта е да се вземе примерот Онтарио: канадската провинция се фокусира върху преподаването на общи цели, като се доверява на професионалните си учители да избират конкретни цели, които могат да помогнат за постигането ѝ.

В комбинация тези два прости за разбиране, (но трудни за изпълнение), подхода имат потенциала да модернизират разработването на учебните програми. Ако училищата непрекъснато освежават нуждите си от учебни програми (например, чрез създаване на система, чрез която учителите, местните работодатели, родителите и учениците могат да предложат актуализиране на учебните програми в реално време и да ги оценят и, евентуално, да се приложат в рамките на дни или седмици), а също и предизвикателството да намалят наполовина своя график за приемане и да го намалят наполовина отново, училищата могат да започнат да актуализират своите учебни програми със скоростта на технологиите - и на обществото. За да могат училищата да вървят в крак с променящите се технологии, най-доброто инвестиране на ресурси е създаването на учебни документи, които подкрепят идеята на учителите като експерти в преподаването и ученето и които се фокусират върху развитието на умения и компетентност. Както може да очаквате, този подход изисква по-голяма инвестиция в професионалното развитие или изисква по-продължителна програма за обучение на учители.

 

5. Използвайте технологиите

Учениците не са просто наблюдатели на технологиита на бъдещето, като си проправят път през непрекъснато променящия се технологичен пейзаж, върху който нямат контрол. Напротив, младите хора играят важна роля в посоката, в която се развиват технологиите. Дори ако кодът, който учениците учат, виртуалната реалност, която те преживяват, и 3D печатните обекти, които те проектират днес, са безнадеждно остарели в момента, когато започнат работа, технологиите, на които са изложени днес, ги учат да не се страхуват от новото в технологиите, да прегърнат усвояването на всяко нововъведение, а след това да го използват, за да създадат Следващото Голямо Нещо. Не позволявайте на перфектното да се намесва в доброто: всяко обучение, базирано на технологии, подготвя младите хора за бъдещи технологични успехи.

Преди едно поколение използвахме dial-up за свързване с Netscape. Amazon беше малка онлайн книжарница. Facebook не съществуваше, както и Uber, WeChat, M-Pesa, Airbnb или iPhone. Никой не отговаряше, ако попитате Alexa как се пише “achievement”, а авангардните технологии в развлекателния бизнес означаваха декове с шест компактдиска и скъпи DVD плейъри. Може би по-важното е, че ракът и СПИН са имали много по-високи нива на смъртност и предсказването на болести с генетично изследване е било предмет на научната фантастика. Само си представете какви технологични и хуманитарни постижения днешните младежи могат да постигнат след едно поколение, ако са обучени не само да бъдат потребители на технологии, но и тези, които ги създават, подобряват и допълват. За да направят това, преподавателите трябва да адаптират новите учебни програми със скоростта на технологиите, развивайки умения и компетенции, които не могат лесно да бъдат заменени от компютри.

 

 снимка за статията: pexels.com