JuniorAchievementBulgaria
header_pic

87% от младите хора у нас искат гъвкаво работно време

2019-03-22

87% от младите хора у нас искат гъвкаво работно време

 

Все повече от младежите у нас имат желание да съчетават работата с образованието, като работят на гъвкаво работно време. 87% от тези, които нямат работен опит до момента казват, че биха избрали тази опция. Това показват резултати от национално проучване по поръчка на TELUS International Europe. Статистиката показва още, че 41% от анкетираните младежи приемат, че първата работа обичайно е в обслужващата сфера, ниско заплатена и непрестижна, като не допринася за развитие на особени умения.

Малко от младежите и техните родители са запознати с алтернативата, която BPO индустрията предлага за първа работа на младите хора, в която те да практикуват изучаваните от тях езици, както и да се развиват професионални умения.

Резултатите бяха представени като част от началото на инициатива на TELUS International, която стартира с цел да запознае младите хора с възможностите за работа в BPO сектора, който е с едни от най-бързите темпове на ръст у нас. ТУК може да прочетете още любопитни резултати от направеното проучване.

 

Telus infographic 

 

От тази година JA България ще работи по 3-годишен проект „NEETs in Entrepreneurship“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм, чиято цел е да създаде работеща транснационална система за идентифициране, ангажиране, обучение и подкрепа на младежи на възраст 18-29 г., попадащи в рисковата група на NEETs – понастоящем неангажирани със заетост, образование или обучение. Проектът се реализира съвместно от партньори от шест държави, включително националните организации на Джуниър Ачийвмънт в България, Румъния, Италия, Испания и Норвегия.