JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Александър Хангимана, Manpower Group: "Печелят не най-добрите индивидуални играчи, а най-сплотените отбори"

2019-06-07

Александър Хангимана, Manpower Group:

 

Александър Хангимана, Управляващ директор, Manpower Group Балкани, отговори на нашите въпроси, във връзка с наградата, която компанията ще връчи на един от екипите на младежкия бизнес форум "Изгравящи звезди" на 10 юни 2019. Наградата е "Най-добър екип". Затова попитахме:

 

Кои са трите най-важни „съставки“ на добрия екип? 

На първо място това е мениджърът с опит и визия, който определя правилната посока за целия екип. Без ясна представа какво всички трябва и могат да постигнат и как ще измерят успеха си не е възможно да се обединят точните хора, които да работят в синергия, да реализират целите си и да вървят само напред. Добрите практики и правилните инструменти, които да помогнат на екипа да постигне тези цели, също са съществена част от успеха му. Освен всичко друго те ще подпомогнат да се развие дух на екипна работа, а екипната работа води до работата-мечта, която всички ние преследваме. Колкото по-добре работи екипът заедно, толкова по-удовлетворени ще се чувстват всички в него и толкова по-добри резултати ще постигат. Точно както се случва в спорта - печелят не най-добрите индивидуални играчи, а най-сплотените отбори.

 

Вашият съвет към образователната система у нас в контекста на модерно и адекватно спрямо бизнес реалността образование?

Трябва да има много по-тясно сътрудничество между бизнеса, правителството и образованието, за да се създадат програми за обучение и развитие. По този начин активно ще се стимулира бъдещият растеж на България. Сами по себе си образователните институции нямат знанията, силите или ресурсите да се преборят с дисбаланса между търсенето и предлагането на умения. Българските работодатели и образователните институции в страната трябва да работят много по-тясно заедно, за да разработят повече практически програми за младите хора, които да им дадат възможност да са стажанти и чираци. По този начин реално ще развият и усъвършенстват индивидуалните таланти. От друга страна, има нужда от финансиране на целеви правителствени програми, които да са тясно свързани с настоящите и бъдещи нужди на бизнеса и фокусирани върху конкретни резултати, за да може страната да се справи в дългосрочен план както с безработицата, така и с недостига на умения.