JuniorAchievementBulgaria
header_pic

"АпетIT за технологично развитие" с Александър Савчев от VIVACOM

2018-10-16

Александър Савчев има над 18-годишен опит в сферата на Информационните Технологии, а от юли 2017 е старши мениджър Разработка на Софтуер във VIVACOM. Преди това е заемал различни мениджърски позиции в компанията, отново свързани с разработка на информационни системи. Притежава магистърска степен по Компютърни системи и технологии от Технически университет – София. Неговата тема в кариерния форум "Професиите на бъдещето" е: АпетIT за технологично развитие. VIVACOM са наш партньор във форума. Запазете мястото си тук. Участието е безплатно.

 
Апетитът идва с яденето, а идва ли глад за още технологии в бъдеще или прогнозата ви е за търсене на баланс от страна на бъдещите потребители?
 
И в момента ИТ индустрията изпитва глад за нови технологии. Всяка година се създават нови програмни езици. Приложения от различен тип достигат до все повече потребители, а масивите от данни с които те работят нарастват експоненциално. Това неминуемо поражда необходимост от нови подходи и технологии за посрещане на все по-високите изисквания.
 
 
Какъв/каква мечтаехте да станете, като дете и в каква степен заниманието ви сега е сбъдната мечта?
 
Мечтите ми са се променяли през годините, но винаги са били свързани със сегашната ми работата ми. Като дете мечтаех да създавам софтуер и да се занимавам с роботика. Първата ми мечта определено се сбъдна в професионален план, а втората към момента ми е хоби. И в момента имам мечти, които отново са свързани с работата ми, но целта е по-висока.
 
 
От позицията на опита ви сега, къде да насочат вниманието си 18-20 годишните, за да бъдат щастливи в своето кариерно развитие социална реализация след 8-10 години?
 
Важното за младите хора е да се занимават с неща, които им доставят удоволствие. Независимо каква посока в ИТ сектора изберат, ще имат пред себе си много възможности за реализация и развитие.
 
 
Разгледайте тук обявените позиции на VIVACOM в "Мениджър за един ден": http://mfd.jabulgaria.org/company/view/4837
 
 
Вижте и интервю с Диана Симеонова, Директор Маркетингови комуникации във VIVACOM за нейния опит с инициативата "Мениджър за един ден"
 
Диана Симеонова