JuniorAchievementBulgaria
header_pic

ДАСКАЛme и Решение 2.0 ще работят за решаване на проблема с ниското ниво на функционална грамотност

2018-11-27

ДАСКАЛme и Решение 2.0 ще работят за решаване на проблема с ниското ниво на функционална грамотност

 

Инициативата на Телелинк и The Edge: R&BD Telelink Learning Camp събра 30 ученици и студенти, които участваха в двудневен иновационен лагер

 

София, 27.11.2018 – Въвеждане на теоретико-практически модел на обучение с фокус върху приемствеността (проектът „ДАСКАЛme“ на отбор „София – Пловдив“) и мобилни платформи за обучение, които „стъпват“ върху вече съществуващи технологии (проектът „Решение 2.0“ на отбор „Радо“) са двете идеи, които журито отличи в иновационния лагер за ученици и студенти – Telelink Learning Camp. Той беше организиран от Телелинк и дъщерното дружество на JA България The Edge: R&BD.

Жури в състав г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA Bulgaria, и г-н Иво Русев, търговски директор в Телелинк, оцениха шестте екипа, работили по идеята за преодоляване на проблема с ниското ниво на функционална грамотност (което граничи с неграмотност), водейки се от критериите за приложимост, ефективност и устойчивост на предложеното решение.

 

Telelink Learning Camp

 

„Смятам, че това, което правите два дни, е много сериозен пример - енергията ви, желанието, хъса, с който сте работили. Образованието е национална кауза и ако искаме да се гордеем като общество, то трябва да заразим максимален брой хора с вашия ентусиазъм. Иска ми се да подкрепим идеи, които да имат реално въздействие и които да осъществим ръка за ръка с Министерството на образованието и науката“, заяви г-н Любомир Минчев, основател и главен изпълнителен директор на Телелинк.

Форматът на събитието премина по модела „Innovation Camp“ на JA Европа и се фокусира върху ниското ниво на функционална грамотност* – проблем, засягащ много млади хора в училищна възраст у нас – това е неумението на учениците да намират, осмислят, преобразуват, представят информация и да намират решение на съществуващи проблеми.

„Радва ме това, което видях тези два дни – отборите работиха сериозно, ангажирано, отдадено и творчески и най-вече с добро настроение, което доведе и до изключително силни идеи, различни, но всяка от тях реална и възможна за осъществяване. Благодаря на всички участници, че вложиха от себе си, времето, въображението си!“ - сподели Милена Стойчева, Изпълнителен директор на JA Bulgaria.

Екипната инициатива събра ученици последна година от професионални гимназии и студенти от различни специалности, за да могат да бъдат сформирани мултифункционални екипи. 30 младежи бяха предизвикани да потърсят решение на проблема с ниското ниво на функционална грамотност в българските училища, а шестима ментори от екипа на Телелинк ги подкрепиха в процеса и им помогнаха в намирането на най-работещи решения.

Министерството на образованието и науката беше институционален партньор на инициативата, а заместник-министърът на образованието Таня Михайлова се включи в журито, което оцени идеите:

„Важно е да подчертая, че когато говорим за образование, това не е само кауза, а бъдещето, нашите деца, утрешния ни ден и най-важната ни задача. Образователната система се променя, но наред с нея и отношението, приложимостта на самите знания, увереността, че това, което учим днес, утре ще може да се използва и прилага. Живеем във време на промяна, но истинската промяна се случва чрез образованието. Времената са такива, че трябва да се научим да учим, но и да адаптираме информация, за да откриваме решения.“

Съ-инициатор на инициативата е дъщерната компания на JA Bulgaria The Edge: R&BD, чиято цел е да подпомогне комерсиализацията на технологии и внедряването на иновативни подходи на работа в бизнеса чрез насърчаването на тясно сътрудничество с академичната общност.

Двата печеливши отбора ще доразвият идеите си съвместно и ще излязат с единно предложение, което организаторите планират да предложат за имплементиране тестово в училище от мрежата на JA Bulgaria. Видео записи от презентациите на отборите може да видите в статията на economy.bg тук.

 

* За темата на казуса:

Според изследване от 2015 г. на Програмата за Международно Оценяване на Ученици (PISA), България е на 45. място от 72 страни при оценяване на постиженията на 15-16-годишните ученици в три познавателни области – природни науки, математика и четене. В изследването са участвали 6363 ученици, родени през 1999 г., от 180 училища в страната. Ниските постижения на PISA са тревожен индикатор за българското образование, защото целта на теста е да измери не запаметеното в училище знание, а уменията на учениците да приложат наученото на практика и готовността им да се справят в живота в края на задължителното образование.

 

За организаторите:

 

Телелинк

Телелинк, чрез професионалния си екип, ИТ решения от следващо поколение и мащабни партньорски взаимоотношения, предоставя възможност на организациите да използват най-модерните технологии, за да реализират своята дигитална трансформация.

С глобална мрежа в 10 държави и 17 години опит, Телелинк предлага богат набор от иновативни услуги и решения за изграждане на мрежи, системна интеграция, сигурност, автоматизация, „умни градове“, R&D и образование.

Телелинк непрекъснато инвестира в обучение, развитие и сертифициране на своите служители. Международният екип на компанията се състои от водещи експерти и визионери в областта си, наброявайки 600 висококвалифицирани служители и над 2000, работещи на проектна база.

 

The Edge: R&BD

The Edge: R&BD е ново дъщерно дружество на JA Bulgaria, което цели да подпомогне връзката между иновативните, високотехнологични академични изследвания и тяхната комерсиализация в световен мащаб. Компанията подкрепя развитието на иновативни изследователски проекти, подобрявайки конкурентноспособността на компаниите чрез отворени и пробивни ионовации, методологията lean startup и доказан модел за сътрудничество между университетите и бизнеса. Повече за компанията на: https://theedge.solutions/.