JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Снимки

Ден на финансовата грамотност

2017-03-28

Ден на финансовата грамотност

JA организира инициативата като заключително събитие по проекта „FIQ“, в партньорство с NN България, Mastercard и УниКредит Булбанк и като първо събитие в Световната седмица на парите

 

40 ученици от София, Пазарджик, Самоков, Елин Пелин, Банкя и Пловдив взеха участие в организирания от JA България „Ден на финансовата грамотност“. Събитието беше заключителен елемент от проекта „FIQ – Проучване и повишаване на финансовата грамотност на българските ученици“, който JA стартира през 2016 година, в партньорство с МОН, ОИСР, NN България, Mastercard и УниКредит Булбанк. В началото на деня всеки от бизнес партньорите представи тема, свързана с управлението на паричните средства, в контекста съответно на банкирането, пенсионното осигуряване и картовите разплащания. Презентациите предизвикаха сериозен интерес у младежите и провокираха десетки въпроси и дискусия с представителите на трите компании.

След презентациите Денят продължи с бюджетна игра, анонсирана на учениците от Джеймс Йоловски, мениджър програми за финансова грамотност на JA България. Разпределени в 7 екипа, участниците работиха съвместно с ментори от NN (Анна Йонкова и Красимир Маринов), MasterCrard (Симона Аладжем и Владимир Люцканов) и УниКредит Булбанк (Камен Костадинов и Димитър Терзиев).

Предизвикателството към младежите беше под формата на казус, с тема „Бюджетът – инструмент за управление на паричните средства“. Целта на финансовото бюджетно състезание беше младежите, разполагайки с даден месечен семеен бюджет, да определят краткосрочните и дългосрочните си цели, да изберат подходящи финансови продукти или услуги, които да им помогнат за постигането на тези  цели и да подредят разходите по важност.

Екипите представиха идеите си в края на деня пред жури в състав Ваня Манова, регионален мениджър на Mastercard за България и Македония, Моника Георгиева, регионален мениджър в УниКредит Булбанк, Николай Стойков, главен изпълнителен директор на NNБългария и член на УС на JA България и Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

 

Преди раздаването на наградите на победителите Милена Стойчева се обърна към младежите и гостите в  JA Стартъп Хамбар в София тех парк:

 

„Всяко едно познание има свой път. Ние реализираме проекта „Financial IQ: Проучване и повишаване на нивото на финансова грамотност на българските ученици“ неслучайно с ключви бизнес партньори от финансовия сектор – NN, Mastercard, УниКредит Булбанк. До нас застанаха МОН, проведохме проучване заедно с ОИСР. В резултат на този проект се доказва, че има голяма нужда да се въведе финансовата грамотност още от най-ранна възраст в трите етапа на училищното образование. Готови сме, заедно с партньорите да продължим смело напред. Имаме готовност програмата „Лични финанси“да стигне до всяко училище в България, което осъзнае необходимостта от нея. На първо време инвестицията ще бъде направена във всички училища, които ще работят от новата учебна година по профил „Предприемачески“, разработен от JA. Разбира се, бихме искали във всички училища в страната да бъде въведена подходяща образователна програма по финансова грамотност!

 

В Деня на финансовата грамотност всички екипи представиха иновативни и интересни решения на бюджетното предизвикателство. Учениците „разполагаха“ с бюджет от 1800 лева, който трябваше да разпределят за месечни разходи, в това число и спестяване, на четиричленно семейство. Повечето отбори вложиха по-голямата част от средствата си в дългосрочни цели – апартамент, пенсионно осигуряване, образование за децата. С майсторски презентации и скечове те запознаха публиката и журито със своите идеи.

 

Първите три места се заеха от екипите, направили най-разумно и финансово обосновано разпределение на семейния бюджет. Първото място бе заето от екип, с участници Арман Аветисян, 23. СУ „Фр. Жолио – Кюри“, София, Веселина Чирпанлиева, СУ „Черноризец Храбър“, Пловдив, Габриела Умхайзер, 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“, София, Григорий Данчев, 2. АЕГ „Томас Джеферсън“, София, Десислава Маринова, СГСАГ „Хр. Ботев“, София. Сертификати и награди на победителите връчи Николай Стойков от NN България.

На второ място журито определи отбора с участници Михаил Михайлов от ПГТ „Ал. Константинов“, Банкя, Моника Панайотова, СГСАГ „Хр. Ботев“, София, Симеон Панчев, ПГТ „Ал. Константинов“, Банкя, Стелиана Дзукова, СУ „Г. Бенковски“, Пазарджик, Теодора Димова, СУ „Черноризец Храбър“, Пловдив. Ваня Манова от Mastercard награди екипа с подаръци и сертификати.

Третото място завоюваха учениците Диана Георгиева, 95. СУ „Проф. Ив. Шишманов“, София, Димитър Арнаудов, 2. АЕГ „Томас Джеферсън“, София, Димитър Добрев, 23. СУ, Елин Пелин, Ива Бонева, СУ „Г. Бенковски“, Пазарджик, Ивана Коларова, СГСАГ „Хр. Ботев“, София. Моника Георгиева от УниКредит Булбанк връчи техните сертификати и ги поздрави за постижението.

 

В рамките на Деня на финансовата грамотност JA представи и новото учебно помагало по лични финанси за гимназиален етап, разработен от екипа, в сътрудничество с тримата бизнес партньори на проекта FIQ. В помагалото и учебната тетрадка са включени казуси от реалния бизнес, предоставени от партньорите. Учебното съдържание е подходящо за всички ученици от 8. и 9. клас и е заложено в учебния план, разработен от JA България за новия профил „Предприемачески“. То е разработено, като са взети предвид резултатите от проведеното през есента на 2016 г. проучване на нивото на финансова грамотност, с участието на ОИСР и МОН.

 

Събитието завърши с обща снимка на участниците, техните учители, журито, менторите и домакините от JA.