JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Дискусии по проекта на Закон за предучилищното и училищното образование

2015-03-12

Дискусии по проекта на Закон за предучилищното и училищното образование

На 6 и 7 март Джуниър Ачийвмънт България, по покана на г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука на Народното събрание, взе участие в дискусии с директори на училища от шест области по проекта на Закон за предучилищно и училищно образование в Бургас и Варна, организирани от вносителите. ДАБ разгледа темата за предприемачеството и дигиталните умения в контекста на проектозакона. Това е един модерен закон, който ясно формулира ключовите компетентности като очаквани резултати от образованието и необходимостта от образование по предприемачество, изграждащо нов тип мислене и нагласа у всички участници в образователния процес. Проектозаконът дава възможности на самите училища да бъдат предприемчиви, като прилагат иновативни образователни методи и подходи с широко застъпване на информационни и комуникационни технологии, въвеждат нови образователни програми и включват цялата местна общност в образователния процес. Това ще осигури така необходимата връзка между образованието и света а труда. По този начин ще се отговори адекватно на конкретните нужди на бизнеса, което ще доведе до активното участие на млади специалисти от всички нива в трудовия пазар и самостоятелната заетост, до развитие на бизнеса и цялостен икономически растеж.