JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Дизайн мислене: подобрете продукта на своята учебна компания

2017-12-13

Дизайн мислене: подобрете продукта на своята учебна компания

 

И тази година JA Bulgaria и SAP стартират поредица от работилници по дизайн мислене (Design thinking) за участниците от програмите „Учебна компания“ за ученици и “JA StartUp” за студенти.

На 12-13 януари 2018 започваме с първия уъркшоп, на който са поканени да се включат младежите от „Учебна компания“ за ученици. В рамките на два дни участниците ще имат възможност да подобрят значително продукта на своята учебна компания чрез инструментите на Design Thinking.

Имаме ограничение до 36 места, като от учебна компания са поканени до 2-ма представители и техния ръководител.

JA Bulgaria и SAP покриват разходите за обучение, настаняване и храна. Пътните разходи се покриват от участниците.

 

Регистрация до 29 декември 2017 г.


КАКВО Е DESIGN THINKINGИ ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

 

Design Thinking e методологията, която поставя нуждите на клиента в основата на създаването на продукти и услуги. За участниците ще има кратки теоретични части, последвани от работа по отделните Design Thinking фази – проучване, синтезиране, генериране на идеи, прототипиране и валидиране заедно с опитен специалист от SAP. Това ще ви помогне да разберете по-добре с какви проблеми се сблъскват потенциалните клиенти и до каква степен вашата идея за продукт или услуга ги разрешава и в каква насока да се доразвие.


Ползата от участието в това обучение на всеки един екип, който е в начална фаза на разработка е, че ще може да:

  • Изясни от какво наистина имат нужда клиентите – чрез проучване с подготвени въпроси за интервю и наблюдения
  • Генерира/избере нови идеи как да се удовлетвори тази нужда с иновативен продукт или услуга, които все още не са на пазара – в рамките на синтезиране и генериране на идеи
  • Валидира/оцени до колко предложенията се харесват на клиентите – чрез прототипиране и проверка с тестови потребители
  • Си тръгне с конкретни следващи стъпки за реализиране на продукт или услуга 

 

Линк за регистрация:

 

 JA & SAP Design Thinking workshop - учебна компания. РЕГИСТРАЦИЯ