JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Днес подписахме споразумение за сътрудничествос с Националнаото сдружение на общините

2017-07-10

Днес подписахме споразумение за сътрудничествос с Националнаото сдружение на общините

 

Днес беше подписан договор за Сътрудничество и партньорство между Джуниър Ачийвмънт България и  Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ).Това сътрудничество е част от нашата „Стратегия за развитието на образованието в общините“, целяща развитие на регионите чрез модернизация на образованието, посредством ефективно сътрудничество на местната власт, бизнес и образователни институции.