JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Добавена стойност в обучението

2014-09-19

Компетентността на хората днес се нуждае от непрекъснато обновяване, това е несъмнен факт. Твърдението застъпва и д-р Милена Крумова, в темата си „Добавена стойност в обучението“, публикувана в списание „Българска наука“. Д-р Крумова разяснява как използването на иновативните технологии развива знанията, уменията и цифровите компетенции на  студентите от Стопански факултет на ТУ-София. Те се представиха със свои бизнес разработки на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“, организиран от Джуниър Ачийвмънт България, през юни тази година

Цялата публикация можете да видите тук.

Коментари

2016-09-12

2016-11-17