JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт България обявява конкурс по Бизнес етика за гимназисти

2014-12-04

Джуниър Ачийвмънт България обявява конкурс по Бизнес етика за гимназисти

 

Целта на конкурса е насърчаване на социалноотговорното бизнес поведение на учениците чрез експериментален модел на работа за вземане на етични решения, поставящ учениците в реална ситуация, близка до ситуациите, в които попадат бизнес мениджърите.

Конкурсът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и в него могат да вземат участие:

  • всички ученици от СОУ, обучаващи се по Профил Технологичен „Предприемачество и бизнес“ в 12 клас;
  • ученици, работещи по програма „Бизнес етика“ на Джуниър Ачийвмънт България;
  • ученици, работещи по проект "Успех" в клубове за извънкласни дейности, разглеждащи теми от бизнес етиката;
  • ученици от професионални гимназии, изучаващи професионална етика и бизнес комуникации в раздел професионална подготовка.

В първата фаза на конкурса ще бъдат селектирани 5 екипа от ученици, които са подали кандидатура за участие.Наградата за 5-те най-добри екипа е 500 лв. и възможността да работят с ментори, в рамките на учебната година, с цел реализиране на една от идеите си.

Кандидатурите за участие трябвада включват:

  • Мотивация за участие, включваща вашата визия за етичния бизнес;
  • Три идеи, които смятате, че могат да бъдат реализирани от вас с получената награда;
  • Списък с имената на всички участници в екипа.

Кандидатурите следва да не надвишават повече от 4 страници. Текстът може да е в свободна форма. Желателно е в конкурса да участват цели класове, работещи по програмите, но е възможно участие и на групи ученици от един клас. Екипите от ученици могат да подават своите кандидатури до 14.01.2015 г., на и-мейл viktoria.radeva@jabulgaria.org. Резултатите от първата фаза на конкурса ще бъдат обявени до 22.01.2015 г.

 

Регламент