JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Видео

Джуниър Ачийвмънт България организира конференция "Мястото на устойчивия бизнес в образователната система"

2015-04-16

Джуниър Ачийвмънт България организира конференция

 

Дата: 16 април 2015 г., хотел Best Western City Hotel Sofia (София, ул. “Стара планина” 6)


Това събитие ще бъде заключително в рамките на проекта “Зелено предприемачество за устойчиво развитие”, изпълняван от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane (Норвегия) с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Проектът „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ цели да развие у младите предприемачи от България и Норвегия чувствителност към проблемите на околната среда и да ги вдъхнови да създават идеи за устойчив бизнес. В рамките на проекта 80 амбициозни младежи вече получиха солидна основа като зелени предприемачи, участвайки в тримесечен онлайн образователен курс, който ги запозна с глобалните екологични проблеми, принципите на устойчивото развитие и успешните примери на млади зелени предприемачи. Курсът с видео лекции е достъпен на сайта http://green.jabulgaria.org след регистрация. С най-добре представилите се гимназисти от България и Норвегия организирахме едноседмичен Еко лагер в Родопите, по време на който те се запознаха с местната общност, кухня и традиции, посетиха устойчиви бизнеси в региона, работиха в екипи върху свои собствени идеи за екологичен бизнес в отговор на конкретно зададено им предизвикателство и ги представиха пред жури.


Надяваме се с тази конференция да вдъхновим дебат в българското общество и образователна система относно същността на бизнеса и необходимостта всеки бизнес да възприеме с душата и сърцето си подобряването на природната и социалната среда като своя кауза. Бихме искали не просто да представим един доклад и да отчетем приключването на един проект, а заедно с всички участници в конференцията да дискутираме активно и потърсим отговори на въпроси като “Къде е мястото на устойчивия бизнес в образователната система в България – трябва ли да се изучава и под каква форма?”, “Как би изглеждала една учебна програма по устойчив бизнес?”, “С какви педагогически методи е най-удачно да се ангажират учениците, за да усвоят понятията и да изградят нагласи и умения за създаване и управление на устойчив бизнес?”. Поради естеството на тези въпроси каним възможно най-широк кръг участници – както от Министерството на образованието и Министерството на околната среда и водите, така и от неправителствения сектор, зелени бизнеси, медии с фокус върху устойчивия бизнес и начин на живот, предприемачески медии, училища и ученици.

За да потвърдите своето участие в конференцията, моля попълнете краткия формуляр в срок до 14.04.2015 г.

Програма

09.00 – 09.05              Откриване с приветствие от Ираван Хира, член на Управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България и генерален мениджър на Хюлет-Пакард България

09.05 – 09.45              Представяне на резултатите от проект “Зелено предприемачество за устойчиво развитие”

  •          Вера Петканчин, Джуниър Ачийвмънт България
  •          Апостол Дянков, Денкщат България
  •          Ученици участници в проекта
  •          Специално участие на Виолета Минчева, учител в 95 СОУ (София) и ученици от 3 клас

09.45 – 10.20              Представяне на доклад с добри практики и препоръки към институциите, изготвен от Джуниър Ачийвмънт България

  •          Вера Петканчин, Джуниър Ачийвмънт България

10.20 – 11.00              Дискусия, въпроси и отговори

11.00 – 11.20              Кафе пауза

11.20 – 12.15              Генериране на идеи чрез работа по групи по формата World Cafe

12.15 – 12.30              Обобщение на идеите и закриване на конференцията