JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт България с мащабна нова програма по предприемачество

2015-06-08

Джуниър Ачийвмънт България с мащабна нова програма по предприемачество

Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ) започва мащабна програма за насърчаване на финансовата грамотност в страната. Програмата ще е част от обучението по предприемачество на всички етапи в образователната система, а първата стъпка към интеграцията й е провеждането на тест за измерване на нивото на финансова компетентност на учениците от 1. до 12. клас в българските училища. Това стана ясно по време на проведената днес пресконференция на ДАБ – „Въздействието на образованието по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа върху икономическия климат в България“.

Тестът за финансова компетентност ще се проведе в 200 училища в страната и има за цел адаптиране на съвременни модули и програми за обучение по финансова грамотност, като част от предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт. Новият проект е част от международната инициатива „Европейска мрежа за предприемаческо образование EE-HUB“, подкрепена от Европейската комисия.

„Днес младите искат да знаят и управляват бъдещето си, затова е по-важно от всякога управлението на финансовите рискове да бъде включено в образованието по предприемачество. Финансовата грамотност представлява набор от умения, необходими за успешната бъдеща реализация на младите хора.“ – коментира Милена Стойчева, изпълнителен директор на ДАБ.

Специални гости на пресконференцията бяха Ева Паунова, член на Европейския парламент, Анна-Мари Виламовска, секретар по здравеопазване и иновации на Президента на Република България, Ивайло Христов, преподавател в СУ „Климент Охридски“, сериен ИТ предприемач, Детелина Арнаудова, директор на 19. СОУ „Елин Пелин“, София, училище по предприемачество, с усилено изучаване на чужди езици. Те представиха успешни практики за образованието по предприемачество и финансова грамотност в България и на европейско ниво, както и работещи бизнес модели с реален икономически ефект в следствие на образователните програми на ДАБ.

От създаването си през 1997 г. по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България са обучени над 230 000 ученици и студенти. За този период младежите са създали над 1200 учебни компании с идеи за ефективен бизнес, а 9185 бизнес консултанти са били ментори по време на проектите. В мрежата от училища, предлагащи обучение по предприемачество по програмите на ДАБ, са обучени 7453 учители, които се грижат за поддържане на високото ниво на предприемаческа култура сред подрастващите.