JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт България събира мненията на учители, ученици и родители относно зеленото предприемачество

2015-03-06

Джуниър Ачийвмънт България събира мненията на учители, ученици и родители относно зеленото предприемачество

 

Проект „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и изпълняван от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane, навлиза в своя финален етап. На 16 април 2015 г. в София предстои заключителна конференция по проекта. На нея Джуниър Ачийвмънт България ще представи свой доклад, насочен към българските институции, за проучване на настоящото състояние, нагласите и възможностите за въвеждане на обучение по устойчив бизнес и предприемачество в българската образователна система. Като част от подготовката на доклада се обръщаме към учители, ученици и родители на ученици, работещи по нашите програми, за съдействие с попълването на кратка анкета, като резултатите ще бъдат използвани за илюстриране на настоящата ситуация в България и за аргументиране на препоръки за по-подчертаното включване на теми, свързани с екологичните предизвикателства и устойчивия бизнес в учебните програми. Такава анкета ще бъде разпространена и в мрежата на Джуниър Ачийвмънт в Европа с цел да се направи сравнителен анализ, за който ще бъдат използвани и официални данни от Европейската комисия.

 

Линк за попълване на анкетата:

http://form.jotformpro.com/form/50346247966968