JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт България стартира проект за внедряване на предприемачеството в предподаването на предмети в училище

2018-11-16

Джуниър Ачийвмънт България стартира проект за внедряване на предприемачеството в предподаването на предмети в училище

 

През октомври 2018 година, Джуниър Ачийвмънт България стартира проект “YouNG Goes Further“, съфинансиран от програма Еразъм+ и координиран от NGi Limited (Великобритания). Проектът се осъществява от 5 организации в 5 страни: Малта, Словакия, Обединеното Кралство, България и Полша и е с продължителност 30 месеца.

В основата на проекта стои доклад „Липсващият предприемач 2017 – Политики за включващо предпремачество”, според който само 4.1% от 30.6 милиона самонаети лица в рамките на ЕС са млади хора. Това представлява значителен процент непредставени млади хора в рамките на параза на самонаетите лица. От друга страна план за действие Предприемачество 2020 поставя акцент върху обучение за подкрепа на разтежа в бизнеса и призовава за действия за насърчаване на предприемаческата култура за изграждане на новото поколение предприемачи.

В съответствие с предствените приоритети на европейско ниво и с мисията и целите на Джуниър Ачийвмънт, проектът цели:

  1. Да промотира обучението по предприемачество сред младите хора;
  2. Да позволи на учениците да създадат собствен бизнес и да придобият предприемачески умения и компетенции, със фокус върху меките умения;
  3. Да разработи учебно съдържание, като целта е да се промотира ученето чрез опит във всичките му варианти.

Партньорските организации в проекта ще разработят учебен модел и съдържание, с активности за внедряване на предприемачеството в предмети като математика, български език, изкуство, технологии и др., а метода на преподаване ще бъде с фокус върху учене чрез правене и учене чрез преживяване, което е в основата на обучението по предприемачество.

Основни акценти в проекта са:

* Подпомагане развитието на ключови умения и компетенции у младите хора, чрез насърчаване, обучване и трупане на опит и стартиране на собствен бизнес.

* Да се разработи модел с обучителни методи и техники за ученици и младежи, които са със специални образователни потребности;

* Да се свърже бизнеса / бизнес доброволци с ученици, като техни ментори;

Проектът ще предложи дългосрочно решение на едно от ключовите европейскипредизвикателства в следващите десетилетия, свързан с необходимите работни умения на младежите, както и несъответсвието между търсените умения от страна на работодателите и предлаганите от младите хора.

През октомври 2018 година се проведе стартиращата среща на проекта в Братислава, Словакия, на която бяха обсъдени оснoвните акценти в управлението на проекта, както и последващите стъпки за работата по интелектуалните продукти. Всички организации, имаха възможност да представят своя опит и дейности в сферата на предприемачеството с цел обмяна на опит и знание на Европейско ниво, като специален акцент бе поставен на програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачихвмънт България, както и на разработеното съдържание в рамките на проект GREENT, съфинансиран по програма Еразъм+ и реализиран в периода 2015-2017 година.