JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт издаде книга по предприемачество с опита на ученици и учители от Търговище

2014-11-20

Джуниър Ачийвмънт издаде книга по предприемачество с опита на ученици и учители от Търговище

Организацията Джуниър Ачийвмънт  и посолството на САЩ в България издадоха книга с добри практики от приключилия проект „Социално  сближаване чрез обучение по предприемачество на млади хора в риск”. В книгата „Сплотяване на местната общност чрез образование по предприемачество”е публикувана иформация за  дейностите по проекта и проведените открити уроци, вкл. от учителките от Първо СОУ Снежанка Митева /начален етап/ и Росица Станкова /прогимназиален етап/.  Особен интерес представляват   занимателните задачи по предприемачество, написани от учениците на г-жа Митева и г-жа Станкова.

Със съдействието на посолството на САЩ ще бъде издадена и подготвената от учителите и учениците от Първо СОУ книжка  по предприемачество „8 приУмици”, която ще бъде подарена на всички ученици, работили по проекта и библиотеки в училищата от област Търговище.По проекта от нашия регион също така работиха ученици и учители от  Първо ОУ „Христо Ботев”  Търговище, ОУ”Л. Каравелов”  Попово и ОУ с. Садина.