JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт с нова програма по зелено предприемачество за гимназиален етап

2017-06-11

Джуниър Ачийвмънт с нова програма по зелено предприемачество за гимназиален етап

Каним всички учители в гимназиален етап да се възползват от иновативния образователен комплект!

Образованието играе ключова роля в изграждането на еко-предприемаческото съзнание на бъдещите зелени иноватори, предприемачи и служители в кръговата икономика. Нуждата от нови зелени умения и нагласи нараства заедно с растящия интерес на потребителите към чисти, етично произведени продукти, но в същото време все още липсва подходящо образователно съдържание за развитието на подобни умения в средните училища.

 

GREENT е създаден да запълни тази празнина.

 

Проектът GREENT е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

GREENT е иновативен комплект от инструменти, създадени в процес на сътрудничество, които вдъхновяват и подкрепят учителите, имащи желание да преподават темата зелено предприемачество на своите ученици по интерактивен и практически насочен начин. Комплектът GREENT се състои от:

 • методология за преподаване на зелено предприемачество чрез метода на blended learning (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая),
 • учебна програма по зелено предприемачество и
 • наръчник за учителя с 36 напълно разработени урока, съдържащи насоки и идеи за активности, които учителят може да използва в клас.

Ако като учител се интересувате от определящите нашето съвремие екологични въпроси и бихте желали да предадете принципите на природата като източник на живот, вдъхновение и предприемачески идеи на своите ученици, за да развиете техния зелен начин на мислене като бъдещи предприемачи, курсът GREENT е точно за вас!

 

6 силни страни и ползи от курса GREENT:

 • Изгражда екологичното съзнание и еко-предприемачески начин на мислене на вашите ученици по много практичен и забавен начин.
 • Развива нови умения и компетентности, необходими за зелени работни места и зелено предприемачество.
 • Предлага лесна за следване структура, която комбинира усвояването на ключови познания по предприемачество и екологична отговорност с практически умения за разработване на собствена бизнес идея за устойчив бизнес чрез подхода учене чрез правене, който е част от основополагащата образователна философия на Джуниър Ачийвмънт.
 • Гъвкави материали, които могат да се адаптират към различни образователни условия. Курсът може да бъде преподаван в своята цялост, или само част от уроците да бъдат преподадени; уроците имат ключови и избираеми секции, между които учителите могат да избират; уроците съдържат високо- и нискотехнологични опции, за да отговаря на нуждите на учители в училища с различен достъп до технологии.
 • Създаден от учители за учители чрез процес на съвместна работа.
 • Първо по рода си учебно съдържание по зелено предприемачество за две целеви групи – учители и ученици в гимназиален етап. Това е иновация в глобален мащаб.

 

 

8 причини да започнете да използвате съдържанието GREENT още днес:

 • Разкривате на учениците си вълнуваща интердисциплинарна тема с жизненоважно значение за човешкото общество днес.
 • GREENT ви позволява да преобърнете класната стая и да използвате широк набор от иновативни техники на преподаване, които подобряват мотивацията на вашите ученици.
 • Вдъхновявате учениците си да предприемат действие и да се опитат да решат някои от най-сериозните предизвикателства в света, разработвайки своя собствена идея за устойчив бизнес.
 • Драстично увеличавате своите лични познания по въпроси като промените в климата, изчерпването на природните ресурси, замърсяването, загубата на биоразнообразие, ерозията на почвите, кръговата икономика, моделите за устойчив бизнес, устойчиви решения в ежедневието, зелено предприемачество и др.
 • Подобрявате преподавателските си умения чрез използването на нови технологии.
 • Съдържанието не изисква от вас да бъдете експерт по екология, биология или предприемачество и икономика, за да можете да го преподавате.
 • Съдържанието е напълно безплатно.
 • Ангажирани сме към вашата подготовка да преподавате зелено предприемачество. Предлагаме обучителен курс, одобрен от Министерството на образованието и науката в рамките на Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти. Курсът ще носи 1 кредит на посетилите го учители.

 

6 лесни стъпки да започнете да преподавате зелено предприемачество:

Посетете уебсайта на проекта, където ще намерите всички разработени до момента материали: http://greentproject.eu/.