JuniorAchievementBulgaria
header_pic

HEInnovate - Семинар за запознаване с най-иновативната практика за предприемачески университети

2016-03-11

HEInnovate - Семинар за запознаване с най-иновативната практика за предприемачески университети

 

Джуниър Ачийвмънт България, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Европейската комисия и София Тех Парк, организират семинар за запознаване с най-иновативната практика за предприемачески университети – HEInnovate. В рамките на един ден специалисти от сферите на образованието, предприемачеството и европейските политики ще обменят опит и добри практики с участниците, ще представят примери за разработване на стратегии за развитие на висшите училища, както и инструменти за насърчаване на предприемачеството и иновативността.

Самото събитие ще се проведе на 15 март 2016 г. в София Тех Парк под формата на пилотна среща и обучение за преглед на състоянието на университетите в Европа, включително и България, и съпоставката им с рамката на HEInnovate. На него ще присъстват както предсравители на висшите училища и държавните институции, така и стартиращи компании, представители на бизнеса и студенти.

HEInnovate е иницатива на Европейската комисия, която предоставя безплатен инструмент за самооценка на всички видове висши училища.Инструментът оценява институцията, използвайки редица опорни точки, свързани с нейните предприемачески дейности, включително и ръководството, персонала и връзките му с бизнеса. Чрез прилагането му висшите училища имат достъп до безплатни обучения и материали, включително практически казуси, които целят да подпомогнат работните срещи и по-нататъшно развитие на дадения институция в предприемаческата сфера.

За участие, моля потвърдете присъствие на e-mail: elica.efremova@jabulgaria.orgдо 14 март 2016 г.