JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Информационен семинар за директори

2014-09-19

3-4 юли 2014

Джуниър Ачийвмънт България има удоволствието да покани директори, които досега не са работили по наши програми, на организирания от нас информационен семинар „Обучение по предприемачество чрез програмите на Джуниър Ачийвмънт България за гимназиален етап“. Семинарът ще се проведе на 3-4 юли 2014 г. в София.

Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ) е неправителствена организация, която от 17 години насам работи за модернизирането и подобряването на българското образование чрез въвеждане на обучение по предприемачество и бизнес. Нашите практически ориентирани програми не само изграждат икономическа и финансова грамотност у учениците, те развиват тяхната предприемчивост и инициативност, умения за комуникация и професионална реализация. Програмите и инициативите на ДАБ се прилагат на основание подписаното Двустранно споразумение с МОН във всички степени на българските училища – предучилищна възраст, начален, прогимназиален и гимназиален етап. Те дават възможност на младите хора не само от специализираните икономически гимназии да станат икономически грамотни, а и да развият своята инициативност и предприемчивост.

Семинарът ще даде възможност на участващите директори да вникнат във философията на образователните подходи, предлагани от Джуниър Ачийвмънт България, да се запознаят с ползите за учебното заведение от работата по програми за предприемаческо образование, да получат информация за структурата и съдържанието им, както и за начините на интегриране в учебните планове и програми. Програмите на ДАБ дават възможност на учениците за участие в множество състезания, семинари и различни практически инициативи както на национално, така и на международно ниво и поради тази причина са широко търсени от училищни ръководства, преподаватели и младежи, които имат мотивация за изява и постигане на сериозни успехи.

Програми, включени в обучението:

• „Бизнес етика” и „Умения за успех”
• Тренировъчно предприятие „Учебна компания”
• Програма за финансова грамотност
• Компютърна симулация по стопански мениджмънт „Титан”
• Инициативи и състезания на ДАБ
• Профил „Технологичен – предприемачество и бизнес”

 

Броят на участниците в семинара е ограничен до 50 души. Съветваме ви да запазите своето място възможно най-скоро! Крайният срок за приемане на заявки е 27.06.2014 г.
ДАБ покрива разходите за нощувка, храна и провеждане на семинара. Участниците следва сами да покрият своите транспортни разходи. Семинарът ще се проведе в Център за подготовка на ученици за олимпиади на МОН (София, бул. „Драган Цанков“ 21А).

При въпроси от ваша страна, моля свържете се с Ивета Гюрова от Джуниър Ачийвмънт България на тел. 02/989 43 61 и 02/989 36 60 и имейл ja.bulgaria@jabulgaria.org.

В прикачените файлове ще намерите предварителна програма на семинара, информация за Джуниър Ачийвмънт и впечатления на директори на училища, които успешно вече няколко години работят по наши образователни програми.

Коментари

2016-09-12

2016-11-17

2018-08-30

2018-08-30

2018-08-30

2018-08-31

2018-08-31

2018-08-31

2018-08-31

2018-09-13

2018-09-13

2018-09-13

2018-09-17

2018-09-17

2018-09-18

2018-09-18

2018-09-18

2018-09-18

2018-09-18

2018-09-18

2018-09-18

2018-09-18

2018-09-19

2018-09-19

2018-09-19

2018-10-06

2018-10-11

2018-10-12

2018-10-12

2018-10-15

2018-10-16

2018-10-17

2018-10-18

2018-10-19

2018-10-24

2018-10-25

2018-10-26

2018-10-26

2019-06-23

2019-07-07

2019-07-26

2019-09-04