JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Информационна презентация по проект "Зелено предприемачество за устойчиво развитие" в София

2014-09-19

До Директори на столични училища
До Преподаватели в столични училища

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

За нас е удоволствие да поканим Вас и учители и ученици от Вашето училище на презентация на тема „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ на 07.03.2014 г. от 17.00 ч. във Венус Конферентен Център, голяма зала (бул. Княз Александър Дондуков 9, вход откъм ул. Бачо Киро). Презентацията ще продължи около 40-50 минути. Джуниър Ачийвмънт България спечели проект с едноименно заглавие, който се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. По проекта ще проведем онлайн образователен курс по зелено предприемачество за младежи на възраст 15-19 г. в гимназиален етап на училищното образование. Курсът ще се проведе от 1 април 2014 г. до средата на юли 2014 г. Работният език на курса е английски език. За участие в него може да кандидатства всеки ученик от България, отговарящ на възрастовите условия. От всички кандидати ще бъдат избрани 50 най-добри, владеещи свободно английски език и показали интерес и мотивация към темата устойчив бизнес. Освен български ученици в курса ще се обучават и 30 ученици от Норвегия. Най-добре представилите се ученици в курса ще бъдат избрани за участие в едноседмичен Еко лагер в България през октомври 2014.

На презентацията ще дадем на присъстващите ученици повече подробности за съдържанието на курса, какво ще научат и каква ще е ползата за тях, както и как да кандидатстват.

Призоваваме Ви да насърчите колкото се може повече ученици от Вашето училище да дойдат на презентацията и впоследствие да кандидатстват за курса.

Коментари

2015-09-06

2016-09-12

2016-11-17

2019-08-22

2019-08-30

2019-09-09