JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Видео

Иновационен лагер по финансова грамотност "Знания, които променят живота"

Снимки

Иновационен лагер по финансова грамотност и оценка на въздействието на проекта

2014-12-11

Иновационен лагер по финансова грамотност и оценка на въздействието на проекта

„Знания, които променят живота“

 

Джуниър Ачийвмънт България и Метлайф България организираха финално събитие по проекта „Знания, които променят живота“. На 10 Декември 2014г. в София, в „+Това“, място за срещи и творчество, се проведе Иновационен лагер по финансова грамотност, в който взеха участие 24 ученика от 4-те училища, които участваха в проекта. Учениците са най-добре представилите се в провелото се преди това състезание за съставяне на личен или семеен бюджет.

Иновационниялт лагер постави участниците пред казус, базиран на темите, разгледани в рамките на 4-те урока, изнесени от доброволците на Метлайф в клас. Ситуацията, която беше представена в казуса изискваше от учениците да си представят, че те работят в консултантска агенция за инвестиране и трябва да предложат различни варианти за постигане на максимална доходност на клиент, на който в близките 5 години му предстоят шестмесечна специализация в САЩ, сватба и закупуване на жилище. Учениците бяха разделени на групи по 4-ма души, с един представител от всяко училище и разполагаха с около 2 часа и с помощта на бизнес консултанти от Метлайф, за да генерират решение на казуса. Отборите представиха идеите си на сцена, чрез пауър пойнт презентация и отговаряне на въпроси от журито. Престижната задача да определят победители имаха Евгени Бенбасат, изпълнителен директор на Метлайф България, Венцислав Арнаудов, Мениджър Човешки ресурси на компанията и Джеймс Йоловски, мениджър Финансови програми и симулации в ДАБ. Журито класира отборите спрямо прецизността на проучването, което направиха и  анализа на финансовите възможности за инвестиции. Учениците отлично се справиха със съпоставянето на предимствата и недостатъците на различните инвестиционни варианти в казуса и дадоха аргументирани решения.  

Първо място журито отреди на отбор 6:

Веселина Колева - 108 СОУ Дружба, Йорданка Николова- 117 СОУ Бухово, Елизабет Кирилова - 137 СОУ Люлин и Хрисиана Коцева - 170 СОУ Нови Искър.  

В края на състезанието бяха връчени награди и сертификати за участниците в проекта – ученици, доброволци и учители.

Оценка на въздейстието на проекта „Знания, които променят живота“

В началото и в края на проекта  учениците от четирите училища бяха поканени да попълнят тест с 10 въпроса, обхващащи темите от уроците по финансова грамотност, които Джуниър Ачийвмънт България подготви и доброволците от Метлайф представиха в час. На входящия тест бяха дадени общо 348 верни отговори, което е 47% успеваемост, на изходящия тест учениците дадоха 517 верни отговори, което се равнява на 70% успеваемост. Това означва, че за краткия период от 1 месец, в който се проведоха уроците в четирите училища, учениците са подобрили финансовите си познания с 23%!

Въпросите от теста, които са затруднили най-голям брой ученици на изходящия тест, са:

Какво наричаме главница? Отговорът на въпроса обединява две възможности, това е сумата, която влагаме на депозит и която банката отпуска при теглене на кредит. Голям брой от учениците са се заблудили и са посочили само един от отговорите.

Кои са възможните рискове при теглене на кредит? Половината ученици са дали грешен отговор, като са посочили само една от възможностите, без да съобразят, че и трите посочени варианта са възможни рискове, а именно:

  • да не можете да плащате сметките си навреме
  • да вземете назаем твърде голяма сума
  • трябва да плащате лихва върху сумата, която сте взели 

Кое от посочените би било най-нискорискова инвестиция? По-големият процент ученици са дали верен отговор като са посочили спестовни сметки, но има и ученици, които са дали отговор – недвижима собственост, акции или колекционерски вещи.