JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2014-09-16

"Социални иновации"


прочети >>

Иновационен лагер по програма "Социални иновации"

2018-02-05

Иновационен лагер по програма

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че за втора поредна година в рамките на проекта „Социални иновации“ подкрепен от NN, JAБългария организира Иновационен лагер за ученици от гимназиален етап. Целта му е да насърчи младежи на възраст между 15 и 18 години да използват когнитивните си способности с цел генериране на иновативни идеи, които да адресират социални проблеми, като същевременно развиват разнообразни умения, които им помагат да станат по-отговорни от социална гледна точка служители и предприемачи.

Кога?                                                            

16 и 17.03.2018 г.  

Къде?

JAStartupHambar, София Тех Парк

Как?

В иновационния лагер могат да се включат екипи (до трима души) със свое иновативно бизнес решение на зададения казус, както и самостоятелни участници, чрез регистрация на https://form.jotform.com/80352452721955, отворена от 05.02 до 23.02.2018 г.

Кандидатите ще бъдат подбрани след внимателно разглеждане на техните отговори на следния казус:

ПРОБЛЕМЪТ

Финансовите познания и уменията за управление на финансите в семейството са важен фактор за спокойно и сигурно бъдеще. Ниското им ниво може да доведе не само до влошаването на качеството на живот, но и до други сериозни последици като свръхзадлъжнялост. Редица експерти твърдят, че обучението по финансова грамотност трябва да започва от най-ранна възраст.

Знанията на учениците в България обаче не са добре структурирани и няма задълбочено разбиране на материята. Проучването по проект FIQ извежда следните данни:

-        по-малко от 60% от учениците в начален и прогимназиален етап обсъждат въпроси, свързани с парите, с родителите си;

-        41% от учениците в начален етап са склонни да ограничат потреблението си и да спестяват, за да си купят нещо, а само 21% са склонни да предприемат инициатива, чрез която да намерят възможности за допълнителен доход;

-        83% от учениците в начален и прогимназиален етап знаят как да разпределят парите си, като 47% от начален и 54% от прогимназиален са склонни да отделят за спестяване, но повече от половината получават джобните си ден за ден, а това не им позволява да изградят практически умения;

-        близо 60% от учениците в начален етап и около 45% от учениците в прогимназиален не могат да преценят правилно промоции от типа „купи едно и получаваш второто на половин цена“.

Като извод може да се обобщи, че е необходимо да се работи върху повишаване на финансовата грамотност на учениците още от начален етап на училищното образование. Макар да са практически обвързани с ежедневието на хората, финансовите умения обаче са трудни за възприемане и усвояване от учениците.

Вашето РЕШЕНИЕ

Предложете подход (продукт или услуга), насочен към ученици в начален и прогимназиален етап, чрез който да се ограничат описаните негативни последици от ниската финансова грамотност. Тъй като тези ученици не са финансово независими, а финансовите решения се вземат от близките им възрастни, във вашето решение трябва задължително да включите механизми за въвличане на възрастните.

Критериите, по които ще бъдат оценявани са: 

  •         Иновативност
  •         Социална насоченост
  •         Изобретателност

 

Резултатите ще бъдат обявени на 28.02.2017 г.

Ще бъдат одобрени 80 ученици, които по време на събитието  ще бъдат разпределни в отбори.

Отборите ще работят с ментори от NN България, които чрез дискусии и съвети ще помогнат на младежите да достигнат до най-добрата социално-предприемаческа идея. Ще присъства жури, пред което всеки отбор ще презентира своето бизнес решение на зададения казус, след което ще бъдат избрани и наградени трите най-добри отбора.

Разходите по нощувките и храната ще бъдат поети от JAБългария. Участниците и придружаващите ги учители поемат транспортните си разходи. 

 

Очакваме Ви!