JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Интервю с Юра Драганова от "Солвей Соди" за ролята на отговорния бизнес в обществото

2017-05-31

Интервю с Юра Драганова от

 

„Солвей Соди“АД е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод за производство на синтетична калцинирана сода в Европа. Над 90 % от произведената в девненския завод калцинирана сода се изнася, като компанията осигурява 1 % от износа на България.

„Солвей Соди“ АД е един от най-големите инвеститори в България, воден от разбирането, че ролята на химията е да дава устойчиви отговори на предизвикателствата, с които се сблъсква всеки в ежедневието си. Компанията осъществява своята дейност в добро сътрудничество с обществото, с грижа за околната среда, здравето и безопасността на служителите ни.

Компанията активно подкрепя проекти, насочени към важни за обществото въпроси: „Иновация в действие“ – обучение и подкрепа на млади хора за реализиране на техните бизнес идеи; „С предпазен колан на задната седалка“ – мащабен проект, чрез който 230 доброволци обучиха 14 000 деца от първи до четвърти клас от Варна и региона за това колко е важно да сядат на задната седалка на автомобила и да слагат правилно предпазен колан; подкрепа на иницитивата „Вземи хляба в ръцете си“ – проект на трите големи девненски завода за разкриване на 2 професионални паралелки в училището в град Девня; участие в „Мениджър за един ден“ и много други.

 

Какво е отношението Ви към вътрешното предприемачество, практикувате ли вътрешно предприемачество в „Солвей“ и как, ако да?

В „Солвей Соди“ работи специална система Got-it, в която всеки, който има иновативна идея, насочена към подобряване на ефективността и/или безопасността на процесите, може да я сподели. Идеите се разглеждат и оценяват от екип от специалисти. Одобрените и внедрени идеи носят награда за иноватора.

 

Как насърчавате служителите на компанията да бъдат проактивни?

Всички важни проекти на компанията се представят пред представителите на работниците и служителите. Сформират се екипи, в които се включват хора от различни отдели. Съществуват комитети – по безопасност, информиране, други, в които хората имат възможност да споделят своето мнение и идеи.

 

По време на проекта „С предпазен колан на задната седалка“ служителите разполагаха с половин работен ден, в който да се срещнат се децата в клас. Беше им осигурена подкрепа по отношение на предварителна подготовка, транспорт, логистика, други.

 

Въведена е политика на „Отворени врати“ – всеки може да се срещне с ръководителите на дирекции, както и с изпълнителния директор и да дискутира теми, които го вълнуват и за които смята, че трябва да бъдат предприети действия.

 

Имате ли стажантска програма? Какви са възможностите за ученици и студенти да стажуват / стартират кариерата си  в компанията?

Да, имаме стажатска програма – както за студенти, за които се изисква задължителен стаж /около 1 месец/, така и за студенти, които имат желание да станат част от едно реално производство за по-дълго време: 3-6 месеца. Активно работим с университетите и кариерните центрове. Опитваме се да насърчим младите хора да поискат да се реализират в сферата на индустрията.

 

Наскоро участвахме в инициатива на Технически университет – Варна, катедра „Индустриален мениджмънт“, за решаване на бизнес казус, като на най-добре представилите се студенти ще осигурим двудневно обучение по комуникационни умения – нещо, което ще им помогне за бъдещата им професионална реализация.

 

Подкрепяме създаването на 2 професионални паралелки в СУ „Васил Левски“ – град Девня, през учебната 2017-2018 година: професии „Електротехник“ и „Техник по автоматизация“. Искрено се надяваме част от децата, завършили обучението си в тези паралелки и провели практиката си при нас, да станат наши служители в бъдеще.

 

Какъв съвет бихте дали за успех на стартъпите в състезанието и форума и в бизнеса по принцип? 

Моят съвет към младите хора в България, на които предстои да започнат работа или бизнес, е да бъдат реалисти с позитивно отношение към промяната. Да приемат трудностите като предизвикателства и да не се отказват.