JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Изключените младежи от Поколението Z

2019-04-04

Изключените младежи от Поколението Z

 

Автор: Апостол Дянков

Свикнали сме да говорим и четем за настоящите младежи като за "дигиталното поколение". Те са "онлайн по рождение", вечно свързани с Instagram, Snapchat и Facebook. Рядко си даваме сметка, че същите тези младежи, със своите мобилни телефони, приложения, снимки и приятели в мрежата, може да нямат добър достъп, и даже да са напълно изключени, от нещо по-важно – икономическата перспектива и възможността за личен и професионален успех.

Глобален проблем

Проучване от февруари, 2019 г., изготвено за Junior Achievement USA, показва, че дори в САЩ - "страната на неограничените възможности", въпреки ниската безработица, повече от 4.5 млн. младежи на възраст 16-24 г. са социално и икономически "изключени". Като основен фактор за тази ситуация се посочва ранното напускане на училище – по данните на проучването около 43% от незавършилите гимназиално образование американци остават без дългосрочна перспектива за рaбoта или продължаване на образованието.

 

Embed from Getty Images

Ситуацията в България

Тези данни са близки до наблюденията на младежи, които не работят, не се образоват и не се обучават (т.нар. NEETs младежи) в Европейския съюз и България. Според статистическите данни на Евростат, 18.6% от българските младежи на възраст 18-24 г. са попадали в тази категория през 2017 г. Национално проучване на UNICEF от 2015 г. за причините и факторите за изключване, показва, че около 47% от българските NEETs младежи са напуснали училище преждевременно. Проблемът е особено сериозен в малките български градове, където липсват както кариерни, така и образователни възможности за развитие.

Възможни решения

Всички налични данни и проучвания показват, че най-сериозната мярка за борба с изключването е активна работа по превенция на NEETs в последните класове в училищата. През последните месеци в България започнаха да се изпълняват няколко проекта по превенция. Оперативна програма "Наука и образование" ще задели 130 млн. лв. по проект "Подкрепа за успех", който се очаква да обхване 120 хил. ученика в риск от отпадане в 1500 училища до 2022 г.

От пролетта на 2017 г. "Джуниър Ачийвмънт България" и "Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани" България провеждат програма "Дай старт на успеха", насочена към ученици и младежи на възраст между 16 и 19 години в училища от цялата страна. Освен иновативните курсове по личностно развитие и кариерни умения, както и активната работа по кариерна ориентация с бизнес ментори, програмата предлага интерактивен уеб портал, на който всеки младеж, може да се запише за онлайн курсове и ресурси, които да му помогнат да изготви CV или да се ориентира кариерно.

През 2019 г. организациите на "Джуниър Ачийвмънт" в България, Румъния, Италия и Испания дадоха начало и на проекта "NEETs предприемачи". Той се финансира от Фонда за младежка заетост на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, който цели разкриването на 25 хил. нови работни места за младежи в Европейския съюз. В България, "NEETs предприемачи" ще разработи нов обучителен подход за превенция на NEETs в професионалните гимназии и ще осигури над 100 стажа за NEETs младежи. Проектът ще даде възможност на 10 младежи от всяка държава да станат истински предприемачи, като стартират свой собствен бизнес в различни сфери, наемайки други NEETs младежи.

Какво по-хубаво от това точно младежите в риск от икономическо изключване, да се превърнат в предприемачите, които да задвижат икономиката на бъдещето?