JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA България е част от Образование България 2030

2015-09-30

JA България е част от Образование България 2030

 

На 25 септември 2015 г., в Дома на Европа Джуниър Ачийвмънт се включи във втората работна среща на съмишлениците на Образование България 2030 (ОБ230). ОБ2030 е неформална коалиция на активни организации и личности, които се обединяват под обща визия за българското образование и конкретни инициативи и добри практики за повишаване качеството на образованието у нас в рамките на следващите 15 години.

Работната среща събра 40 съмишленици, представители на различни организации от бизнеса, правителствения и неправителствения сектор. Срещата стартира с представяне на крайната формулировка за визията на ОБ2030 и показателите, чрез които ще се измерва прогреса по целите, които обединението си поставя. Приоритетите на платформата, които бяха представени по време на срещата са в унисон с визията на Джуниър Ачийвмънт за развитието на образователната система в България. Те са фокусирани върху гарантирането на качествено училищно образование, успешната реализацията на пазара на труда за младите хора и формирането у тях на умения, които ще им бъдат необходими, за да бъдат успешни в динамично развиващата се глобална икономика на 21 век.

По време на срещата екипът ни сподели добрите практики от работата на Джуниър Ачийвмънт, които вече успешно сме реализирали през годините.  В допълнение, имахме възможност да се запознаем с инициативите и програмите на представителите на бизнеса и неправителствения сектор, които от своя страна споделиха как допринасят за развитието на висшето и училищното образование, както и младежите и тяхната професионална реализация.

На работната среща присъстваха представители на Европейския парламент, Министерството на образованието, както и няколко от нашите дългогодишни партньори като Фондация „Америка за България”, Кока – Кола България, Hewlett – Packard България, Nestle България, Фондация „Заедно в час”, Американска търговска камара в България,  „Тук – Там”, и други.