JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA България обвява покана за участие в национално състезание "Виртуално предприятие"

2019-02-10

JA България обвява покана за участие в национално състезание

 

JA България има удоволствието да представи на Вашето внимание регламента за участие в Национално състезание Виртуално предприятие за 2018/2019 учебна година. През тази година състезанието е официално част от списъка на МОН за олимпиади и национални състезания.

„Виртуално предприятие” е състезание по предприемачество и социални иновации, което цели да мобилизира творческия потенциал на участниците, фокусирайки техните усилия върху търсенето на нови решения на вече съществуващи социални проблеми чрез използване на новите технологии. В хода на състезанието ученици и екипи от ученици се конкурират при създаването на продукт или услуга за решаване на конкретен социален проблем.

Националното състезание „Виртуално предприятие” се провежда в три национални кръга. Първите два кръга се провеждат в онлайн среда и предполагат индивидуално участие. Третият кръг е присъствен и се реализира в гр. София с подкрепата на NN Bulgaria. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират на място и са смесени.

Регистрацията за участие в състезанието се състои от две стъпки:

ПЪРВА СТЪПКА - Попълване на до 10.02.2019 г. до 12:00 ч. тест по Социални иновации на следния линк: http://jayeapps.com/se360

Имайте предвид, че регистрацията в платформата е екипна, т.е. необходимо е да откриете поне още 1 свой съученик или приятел, който иска да реши теста или да участва в националното състезание. След като последвате линка по-горе, кликнете върху бутон „Екип“, за да стартирате регистрацията.

Пред вас ще се появи екран, който показва следното: 

 

 

Попълването на теста ви дава възможност да преминете към втори етап на регистрацията.

ВТОРА СТЪПКА - Попълване на настоящия формуляр за кандидатстване до 10.02.2019 г. до 12:00 ч., който ще ви даде право за участие в:

Първи кръг: Първият кръг на състезанието се реализира онлайн и е национален. Участието в него е индивидуално. Право да се включат имат всички участници, които са изпълнили стъпка 1 (Решаване на тест) и стъпка 2 (Попълване на регистрационен формуляр за участие). В първия ден от началото на Първи кръг (11.02.2018 г.) всички регистрирани участници и попълнили тест за социалн иновации, получават по имейл заданието, което следва да бъде разработено и предадено в срок до 06.03.2019 г. до 12:00 ч. Заданието, което се разработва от индивидуалните участници, представлява създаване на видеоклип с продължителност от 6 мин. Изискванията към съдържанието на видеоклипа са:

- да показва социален проблем, който съществува в обкръжаващата среда на участника;

- да предлага решение на социалния проблем (социална иновация);

- да показва как ще се подобри или промени средата, ако решението се приложи на практика.

Всички регистрирани участници и попълнили теста за социални иновации ще получат инструкции за участие в първи кръг.

Втори кръг: Вторият кръг на състезанието се реализира онлайн. В него участват 80 ученици от цялата страна, които са постигнали най-висок брой точки съгласно изготвеното класиране след края на Първи кръг. Участието на учениците е индивидуално. В първия ден от началото на Втори кръг (09.03.2019 г.) всички ученици, които са класирани за участие в него, получават по имейл заданието, което следва да бъде разработено и предадено в срок до 27.03.2019 г. до 12:00 ч. Заданието, което се разработва от учениците по време на Втори кръг, представлява решаване на казус, който е свързан със социален проблем и е композиран в партньорство и след консултация с експерти от практиката.

Трети кръг: Националният кръг на живо се провежда в рамките на два дни – 12 и 13 април 2019 г., в гр. София. Право на участие в Трети кръг получават всички индивидуални участници, които са разработили и предали решен казус по време на Втори кръг, без оглед на броя на точките, които са им присъдени при междинното класиране. Третия етап на състезанието се релизира в сътрудничество с NNBulgaria, като официален бизнес партньор на събитието.

С настоящия формуляр за кандидатстване (СТЪПКА 2) вие се регистрирате и заявявате своето участие в първи кръг от състезанието, като задължителен елемент от регистрацията е попълването на тест за социални иновации на горепосочения линк (СТЪПКА 1).

 

За повече информация и въпроси, можете да се обърнете към:

Венета Куйова-Терзиева

t: +359 2 989 43 61

m: + 359 889 51 99 53

е: veneta.kuyova@jabulgaria.org