JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA България ще помага на младите предприемачи да реализират мечтите си и да имат успешен живот тук

2017-11-22

JA България ще помага на младите предприемачи да реализират мечтите си и да имат успешен живот тук

 Интервю с Бони Бонев, председател на УС на JA България

 

Кои са хората, които преобразяват Европа?

Като имаме предвид какво се случва напоследък в Европа и какво я променя – за съжаление в негативен аспект – може като примери да посочим сепаратистките и националистически настроения на континента, подхранвани от продължителната икономическа криза, недоброто управление на навлизащите бежански потоци и почти всекидневното присъствие на различни форми на тероризъм, Брекзит като явление и цялостната липса на политическо и икономическо лидерство с необходимия морал и визия. 

Хората, преобразяващи Европа според мен са тези личности, притежаващи почтеност, високи морални стандарти, с предприемачески начин на мислене, които знаят как да си поставят цели и как да ги постигнат, тези, които мислят на първо място за интереса на обществото и на планетата и след това за себе си. Това са и хората, способни да променят света в който живеем и то в добра посока, а не в лоша, както често се случва в днешни дни. 

 

Как може обществото да създаде „новите“ хора, които са способни да се справят с предизвикателствата и да живеят щастлив живот? 

Според мен обществото,  в рамките на буквалния смисъл на думата не може  да създаде тези „нови” хора. Организации, подобни на нашата, Джуниър Ачийвмънт, трябва да „посеят“ и да култивират необходимите компетенции, качества и ценности, за да могат предизвикателствата да бъдат разпознати и решени, а хората да живеят щастливо. Всъщност, точно това е, към което ние в JA България се стремим и затова новият ни девиз е „От предприемчиви хора към щастлива нация“.

 

Как може да се приложи предприемаческия подход в ежедневния живот на хората – в професионален и в личен план? 

Всяко човешко същество живее живота си всеки ден, като поставя стотици съзнателни цели от момента, в който се събуди, до момента, в който заспи вечерта. Някои от нас постигат своите цели на сто процента, други не. По този начин аз мога да обясня ролята на предприемаческия подход и компетентност – да определим една цел и да знаем как да я постигнем на сто процента.

Като председател на управителния съвет на JA Bulgaria, какво пожелавате на организацията за 20-та й годишнина?

През последните 20 години JA Bulgaria създава и развива предприемаческия дух в България. Всъщност JA България изпълни със значение и съдържание думите предприемач и предприемачество у нас. Пожеланието ми за JA е да изпълни новата цел, поставена от нейните ръководни и оперативни екипи, а именно – да помогнем на всички млади предприемачи да реализират мечтите си и да имат успешен живот тук, в България. Не се съмнявам, че JA България ще успее да постигне тази цел!

 

Поводът за интервюто е участието на г-н Бонев в международния форум под надслов „Investing in Europe’s Transformers“. Събитието се организира от „Джуниър Ачийвмънт България“ и ще се състои на 29 ноември във филмово студио „Ню Бояна“ от 15:00 до 18:30 часа.