JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA България участва в световен симпозиум за финансовата грамотност

2016-04-20

JA България участва в световен симпозиум за финансовата грамотност

С обръщения на холандската кралица Максима и генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - Анхел Гурия, започна двудневният Световен симпозиум в Амстердам на тема “Финансова устойчивост през целия живот”. Над 10 години Холандия работи в областта на финансовата грамотност и има работеща национална стратегия със съответните програми за обучение. Кралицата акцентира върху необходимостта всяка държава да има такава стратегия, съобразена с националния й контекст. Анхел Гурия подчерта, че финансовата грамотност е водещ приоритет за ОИСР и се фокусира върху ключовата роля на училището за изграждането й и важността на обученията за учителите.

От JA България присъстват Джеймс Йоловски - Мениджър “Програми за финансова грамотност”, и Магданела Делинешева - “Директор програми за училищно образование”, които са и единствените представители на България. 

Днес и утре участниците в събитието ще разглеждат въпроси като: 

  • Как да разработваме ефективни мерки за финансово образование?
  • Да се приготвим за неочакваното - да избегнем финансовата уязвимост.
  • Пенсионно планиране - ролята на финансовата грамотност.
  • Вземане на решения от младежите - да развием мисленето им.
  • Да направим финансовото образование работещо за младежите и в училище. 

Събитието е организирано по инициатива на ОИСР и Международната мрежа за финансово образование, Министерство на финансите на Холандия и платформата Money Wise. Участват експерти от държавните администрации, финансовия сектор, бизнеса, академичните среди и организации с нестопанска цел.