JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA Bulgaria подписа споразумение за сътрудничество с Община Перник

2016-09-30

JA Bulgaria подписа споразумение за сътрудничество с Община Перник

 

Кметът на Община Перник д-р Вяра Церовска и директорът „Оперативни дейности“ на JA Bulgaria Вера Петканчин подписаха споразумение за сътрудничество между двете организации. Споразумението дава възможност за реализация на конкретни съвместни дейности по разширяване на обхвата на учебните програми по предприемачество в училищата в Община Перник, въвеждане на иновативни учебни форми за развитие на предприемаческата компетентност у младите хора, креативни лагери за ученици и учители, кариерно ориентиране чрез посещения на практици от бизнес в класните стаи, кръгли маси, обучения и др. Първа конкретна стъпка в изпълнение на споразумението е партньорството в рамките на проект „Предприемачи на бъдещето“. Проектът е двугодишен и се осъществява със сътрудничеството на Владимир Уручев, член на Европейския парламент. На събитието присъстваха директорите на четирите училища в Община Перник, които ще вземат участие в проекта, сформирайки ученически екипи в рамките на програма "Учебна компания" на JA Bulgaria.

„Убедена съм, че тази програма ще пожъне голям успех. В Перник вече разполагаме с училища, които обучават в най-различни направления – приложни изкуства, танцово изкуство, математическа наука и развиват в учениците много умения. Вярвам, че „Предприемачи на бъдещето“ ще ги постави в обстановка на конкуренция както вътре в училището, така и между училищата, но и на национално и световно ниво. За тях това ще бъде полезно, защото ще развие умението да бъдат конкурентоспособни в съвременния глобализиращ се свят“, сподели кметът д-р Церовска. 

Представителите на участващите в проекта училища бяха единодушни, че средното образование трябва да има по-голяма практическа насоченост, затова този проект ще бъде едно предизвикателство, но и ще донесе на преподавателите и учениците изключително ценен житейски опит и практически умения, за да се реализират успешно на пазара на труда.

"Профилът на училищата, кандидатствали за проект "Предприемачи на бъдещето" в Перник, е широк и разнообразен - има както професионална гимназия, така и средно училище, така и математическа и езикова гимназия. Това ще ни даде възможност да покажем още веднъж на практика как предприемаческите умения са напълно приложими и необходими във всякакъв тип училища и тематични специализации - те са ключови за успешната житейска реализация на младите хора, които са се докоснали до тях. Впечатлени сме, че всички училища вече са запознали и мотивирали учениците да се включат в "Учебна компания" и очакваме с нетърпение предприемаческите идеи на екипите от Перник", каза Вера Петканчин от JA Bulgaria.