JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA Bulgaria търси офис мениджър

2018-08-15

JA Bulgaria търси офис мениджър

 

Организацията ни търси да присъедини към екипа си позитивен млад човек, който обича да общува с хора и умее със структурираност и внимание към детайла да се грижи за деловата комуникация и организираността на информацията в един офис.

Какво очакваме от кандидатите:

 • Желание да работят за социално-значима кауза.
 • Предприемачески подход и начин на мислене в работата.
 • Желание за учене, лично усъвършенстване и адаптация към новостите.
 • Организираност и внимание към детайла.
 • Умения за работа в екип и междуличностна комуникация.
 • Самостоятелност, инициативност и умение да структурират и приоритизират своята работа.
 • Много добър писмен и говорим български и английски език.
 • Умения за водене на писмена и устна бизнес кореспонденция.
 • Свободно боравене с компютърните програми от Microsoft Office пакета или аналогични.
 • Умение и желание да допринесат за по-доброто структуриране на информацията в офиса.
 • Алумни на JA (хора, участвали в наши програми и инициативи като ученици или студенти) ще имат предимство при разглеждане на кандидатурите.

За какво ще отговаря избраният кандидат в JA:

 • Обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на офиса.
 • Поддържа общата кореспонденция (писма, факсове и други документи), предава и получава информация по и-мейл, прави копия, поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив.
 • Отговаря за регистриране и обработване на поръчки за учебни материали, контактува с поръчалите учебни заведения, окомплектова и изпраща поръчаните материали.
 • Отговаря на телефонни позвънявания, посреща клиенти и гости на организацията.
 • Следи за техническата изправност на офис оборудването и наличието на консумативи. Изготвя списък на необходимите за закупуване канцеларски и други консумативи и своевременно поръчва нужните количества.
 • Изготвя записки от оперативки на екипа.
 • Грижи се за навременното плащане на битовите сметки.
 • След преценка от ръководството може да участва като технически сътрудник в проекти, изпълнявани от организацията, и да подпомага съответните проектни координатори.

Какво предлага JA:

 • Работа на пълен работен ден с трудов договор.
 • Възможност за увеличение на заплатата след първите няколко месеца при показана висока мотивация и постигнати добри резултати.
 • Възможност за преминаване на друга позиция след придобиване на опит и демонстрирана инициативност и умение за самостоятелно изпълнение на възложените задачи.
 • Работна среда, в която се ценят трудолюбието, свободата и личната отговорност и самосъзнание.
 • Екип от силно мотивирани млади по дух и/или възраст професионалисти.
 • Възможност за работа по международни проекти и пътувания в чужбина.
 • Възможност за развитие на знанията и уменията в избрани от кандидата области, свръзани с работната позиция, чрез посещение на конференции, обучения, семинари. Достъп до богата литература в сферите на предприемачеството, бизнеса, финансовата грамотност.
 • Разнообразие в работния процес по отношение на реализираните проекти и възможност за сътрудничество с различни партньори, световни лидери в своята област.

Ако проявявате интерес към позицията, подайте своето CV и мотивационно писмо на vera.petkantchin@jabulgaria.org до 26.08.2018 г. Само кандидатите, преминали предварителната селекция, ще бъдат поканени на интервю.

За JA Bulgaria

Вече 21 години JA Bulgaria е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.

JA Bulgaria е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до 30,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.