JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA Bulgaria в партньорство с PMIEF помага на младежи да реализират управленския си потенциал

2022-01-19

JA Bulgaria в партньорство с PMIEF помага на младежи да реализират управленския си потенциал

 

JA Bulgaria работи активно по реализирането на проекта си в сътрудничество с PMI Educational Foundation (PMIEF), който ще даде възможност за придобиване на редица нови практически знания на младежи от гимназиален етап на обучение.

Това партньорство е в съответствие с мисията на JA Europe да гарантира, че младежите придобиват и прилагат компетенциите, необходими за стартиране на собствен бизнес, за да успеят в днешната глобална икономика, и че вземат разумни финансови решения. То насърчава социалната мобилност и финансовото приобщаване на младите хора, за да се подготвят за по-добро бъдеще за себе си, семейството и общността си. Проектът вдъхновява и мотивира екипи от младежи на възраст 15-19 години да решат проблем или да оптимизират процес чрез проектиране, изпълнение, управление, маркетинг и наблюдение на мини-предприятие, което развиват.

Партньорството ангажира 21 държави-членки на JA Europe от целия континент, като включително осигурява подкрепа за персонала на организациите, за да изградят своите знания за управление на проекти.Наред с България, участие в първа фаза на проекта взимат още Албания, Финландия, Грузия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Румъния, Русия, Швеция и Обединеното кралство.

Първа фаза на проекта приключи успешно с разработването и адаптирането на учебно съдържание – модул за управление на проекти.

Модулът за управление на проекти е ресурс за електронно обучение, който стъпка по стъпка позволява на учениците да се запознаят с най-търсените процеси, умения и концепции в управлението на проекти. Разработен от експерти на световно ниво, той дава познания, които могат да бъдат приложени успешно в бъдещата професионална реализация на младежите.

• Модулът е разделен на 5 части и отнема приблизително 90 минути за завършване, като може да се използва в и извън училище както индивидуално, така и/или в групи.

• Включва подробно ръководство за учители/доброволци.

• Преведен е и персонализиран във всички 12 държави.

Във втората си фаза, проектът ще продължи с прилагането на модула в образователния процес на учениците в програма „Учебна компания“. След като са генерирали своята идея за създаване на бизнес и сформирали своят стартъп, младежите ще могат по-успешно да планират бъдещите си действия, прилагайки принципите на управление на проекти, които ще усвоят при работата си с електронния модул. В хода на развиване на техния бизнес, учениците ще бъдат подпомагани и от ментори на PMIEF и PMI Bulgaria Chapter.

„Благодарни сме за подкрепата на PMIEF за възможността нашите ученици да придобият важни умения за управление на проекти, така че да могат да ги прилагат в реален контекст, както и за подпомагането на служителите на JA в цяла Европа - да изградят своя капацитет за управление на проекти. Това партньорство поставя началото на нова фаза за нашата организация и ще ни позволи да направим повече и заедно за младежите, на които служим!”, Салваторе Нигро, главен изпълнителен директор на JA Europe.

За PMIEF

PMI Educational Foundation (PMIEF) е подкрепяща организация на Project Management Institute (PMI). Основана през 1990 г., PMIEF работи за установяването на дългосрочни взаимоотношения с организации с нестопанска цел по целия свят, за да им помогне да интегрират управлението на проекти в своите младежки програми и да изградят свой собствен капацитет за управление на проекти. По този начин фондацията постига мисията си да „да даде възможност на младежите да реализират своя потенциал и да трансформират живота си чрез управление на проекти“ и своята визия за „вдъхновяване на младежите да постигат целите си, превръщайки мечтите си в реалност“.