JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA Bulgaria в състава на журито на "Национално състезание по предприемачество"

2022-04-08

JA Bulgaria в състава на журито на

 

На 30 и 31 март 2022 г. в "Канев Център" се състоя националният кръг на Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“. Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе със съдействието и подкрепата на Университет за национално и световно стопанство и Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Целите на състезанието са свързани с предоставяне на възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството, поощряване на творческото и предприемаческото мислене на младите хора, както и на добра работа в екип.

Допуснати са 24 участници – ученици от ХII клас от професионални гимназии от цялата страна, сред които:

- Национална финансово-стопанска гимназия – София;

- Национална търговска гимназия – Пловдив;

- Варненска търговска гимназия;

- Професионална държавна търговска гимназия – Свищов;

- Професионална гимназия по икономика от Смолян;

- Професионална гимназия по икономика от Благоевград;

- Професионална гимназия по икономика от Петрич;

- Професионална гимназия по икономика от Сандански;

- Професионална гимназия по икономика от Якоруда;

- Професионална гимназия по икономика от Гоце Делчев;

- Професионална гимназия по икономика от Пирдоп;

- Професионална гимназия по икономика от Монтана;

- Професионална гимназия по икономика от Видин;

- Професионална гимназия по икономика от Русе;

- Професионална гимназия по икономика от Силистра;

- Професионална гимназия по икономика от Попово;

- Професионална гимназия по икономика от Казанлък.

В националната комисия се включиха преподаватели от Център на учебно-тренировъчните фирми към МОН, от Университет за национално и световно стопанство, от Русенски университет „Ангел Кънчев“, от Джуниър Ачийвмънт България, от Русенска търговско-индустриална камара и представители на бизнеса.

Темата, която изтегли една от участничките, е: „Предприемачески дейности, свързани с културно-историческото наследство на България“.

Участниците бяха разпределени на случаен принцип в шест отбора. Всеки отбор беше съставен от четирима ученици, като отборните им имена направиха силно впечатление:

- Отбор "Атанас Буров"

- Отбор "Братя Евлоги и Христо Георгиеви"

- Отбор "Братя Иваница и Стефан Симеонови"

- Отбор "Иван Ведър"

- Отбор "Игнат Канев"

- Отбор" Любен Рабчев"

Снимки от събитието разгледайте тук