JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт България стана участник в Глобалния договор

2015-02-17

Джуниър Ачийвмънт България стана участник в Глобалния договор

 

В началото на месец февруари 2015 г. Управителният съвет на Джуниър Ачийвмънт България взе решение организацията да се присъедини към Глобалния договор на ООН, най-голямата инициатива в света,  стимулираща корпоративното гражданство и обединяваща хиляди бизнес участници и партньори в над 160 държави. Решението беше мотивирано от стремежа на организацията да изгражда и възпитава така наречените „конструктивни предприемачи", които се грижат в работата си за всички заинтересовани страни, а не само за себе си.

С участието в Глобалния договор Джуниър Ачийвмънт България поема отговорността да възприеме десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложи в своята бизнес стратегия и във всекидневната си работа. За допълнителна информация може да се запознаете със списъка „Десетте ценности на Глобалния договор”.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез поетия ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и намаляване до минимум на негативните ефекти от своята стопанска дейност Джуниър Ачийвмънт България ще може да даде своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила. 

Нашата организация не само вярва в принципите на Глобалния договор, но и се ангажира те да достигнат и променят кръгозора на младите предприемачи в страната!