JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2018-05-14

Ученици от 18 училища се включиха в иновационен лагер  на тема „Суровини и природни ресурси“

Ученици от 18 училища се включиха в иновационен лагер на тема „Суровини и природни ресурси“


прочети >>

2018-04-25

EIT Raw Materials

EIT Raw Materials


прочети >>

2018-05-15

JA Bulgaria & EIT Raw Materials („Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“)

JA Bulgaria & EIT Raw Materials („Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“)


прочети >>

JA Europe и EIT RawMaterials обединяват усилията си за насърчаване на предприемачеството, основано на иновациите в сектора на суровините

2018-11-13

JA Europe и EIT RawMaterials обединяват усилията си за насърчаване на предприемачеството, основано на иновациите в сектора на суровините

 

ЕС се ангажира да създаде 10 000 нови работни места в Европа в сектор Суровини в краткосрочен план. Партньорството на JA Europe и EIT RawMaterials съчетава предприемачеството и STEM образованието (Science– Technology – Engineering – Mathematics, обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката), за да насърчи иновациите, фокусирани върху суровините, в класната стая в България и Румъния.

 

EIT Raw Materials

Ново иновативно партньорство между JA Europe и EIT RawMaterials се стреми да обучи 1200 млади хора на възраст 15-18 години от България и Румъния в предприемачество и STEM умения и да предизвика интереса им в сектора на суровините. Инициативата съчетава STEM и предприемаческо образование чрез съвкупност от дейности, включващи професионални бизнес доброволци като ментори, които мотивират студентите да опитат нови неща и да им помогнат да превърнат иновативните идеи в реални възможности в този сектор. През пролетта на 2018 г. в двете страни се проведоха четири иновационни лагера, където учениците трябваше да предложат решения на предизвикателствата, свързани с рециклирането на природните ресурси и кръговата икономика. През учебната 2018-2019 година учениците ще участват в едногодишна програма за предприемачество, програмата Учебна компания на Джуниър Ачийвмънт, и ще удостоверят своя предприемачески опит с международен сертификат ESP.

"EIT RawMaterials са много щастливи да си сътрудничат с Джуниър Ачийвмънт, за да надградим в нашите успешни училища, информираността за секторСуровини и да го обогатим с иновативно предприемаческо образование." казвад-р Рима Дапос, директор на отдел „Образование”, EIT RawMaterials.

Развитието на промишлеността е основен политически приоритет на настоящата Европейска комисия. Като част от този план Програмата за уменията е разширена с нови ключови отрасли като строителството, стоманодобив, производство на хартия, зелени технологии и възобновяеми енергийни източници, производство и морското корабоплаване. Тази инициатива е част от по-широкия дневен ред на ЕС за насърчаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет, заедно с икономическия растеж и създаването на работни места. JA Europe споделя мисията и визията на EIT RawMaterials за превръщането на сектор „Суровини“ в основнопредимство за Европа, като даде възможност за устойчива конкурентоспособност на европейския сектор на минералите, металите и материалите, като стимулира иновациите, образованието и предприемачеството.

 

Експертите посочват, че почти всички от 30-те най-бързо развиващи се професии през следващото десетилетие ще изискват поне някакъв опит в STEM[1], поради което това сътрудничество има за цел да повиши осведомеността за важността на предприемачеството и STEM образованието сред местните и европейските политици в по време на българско председателството на ЕС през 2018 г. и румънското председателство през 2019 г.

"Има огромни възможности в партньорството между STEM обучението и предприемачеството. Програмите на JA Europe се признават като добра европейска практика за насърчаване на компетенциите, които са най-търсени. Чрез запознаването на младите хора със сектор Суровини, JA Europe и EIT RawMaterials допринасят за иновациите в сектора и създаването на работни места в бъдеще." - Каролин Дженър, главен изпълнителен директор на JA Europe.

 

За JA Европа

JA Europe е най-голямата неправителствена организация в Европа, посветена на подготовката на младите хора за работа и предприемачество. JA Europe е член на JA Worldwide, която вече 100 години предоставя екпертно обучение по предприемачеството, готовност за работа и финансова грамотност. JA дава умения за намиране на работа, създаване на работни места и финансов успех.

През последната учебна година мрежата на JA в Европа достигна повече от 4 милиона младежи в 40 страни, с подкрепата на 140 000 бизнес доброволци и 130 000 учители/ преподаватели. www.jaeurope.org

За EIT RawMaterials

EIT RawMaterials, създаден и финансиран от EIT (Европейски институт за иновации и технологии), орган на Европейския съюз, е най-големият консорциум в сектора на суровините в световен мащаб. Неговата визия е да развива суровините като конкурентно предимство за Европа. Неговата мисия е да създаде възможност за устойчива конкурентоспособност на европейския сектор на минералите, металите и материалите, като стимулира иновациите, образованието и предприемачеството.

EIT RawMaterials обединява повече от 120 партньори от водещи индустрии, университети и научноизследователски и технологични организации от повече от 20 страни от ЕС. Партньорите на EIT RawMaterials работят в цялата верига на използването на суровините; от проучването, добива и минералната обработка до заместването, рециклирането и кръговата икономика. Те си сътрудничат за намирането на нови, иновативни решения за гарантиране на доставките и укрепване на сектора на суровините в Европа.

EIT RawMaterials ще генерира значително въздействие върху европейската конкурентоспособност на промишлеността, иновационния капацитет и екологичната и социална устойчивост, като стимулира и насърчава иновациите и ще даде възможност на учениците, предприемачите и образователните партньори да се насочат към кръговата икономика. Това ще доведе до въвеждането на иновативни и устойчиви продукти, процеси и услуги, както и талантливи хора, които ще осигурят по-голяма икономическа, екологична и социална устойчивост на европейското общество.

 

За повече информация посетете: eitrawmaterials.eu

За информация за пресата, моля, свържете се с: JA Europe Communications - media@jaeurope.org

EIT RawMaterials Communications - media@eitrawmaterials.eu

 

[1] Harmon, H., & Wilborn, S. (2016). The Math Learning Gap: Preparing STEM Technicians for the New Rural Economy. The Rural Educator, 37(3).