JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA и МОН проведоха обучение по финансова грамотност за учители

2016-07-12

JA и МОН проведоха обучение по финансова грамотност за учители

 

От 6-ти до 8-ми юли се проведе обучение „Финансовата грамотност – ключов елемент на обучението по предприемачество“. Специализираният семинар беше организиран в рамките на националната програма на МОН „Развитие на педагогическите специалисти“.

В обучението се включиха 63 учители от всички етапи на образование от цялата страна. 95% от тях вярват, че финансовата грамотност е необходима при всеки досег с пари, а също и че трябва да се преподава в училище от учители, но едва 10% считат себе си за подготвени. За да адресира този проблем, JA Bulgaria организира обучението, насочено както към повишаване на финансовата грамотност на учителите, така и към представянето на най-съвременните тенденции в методиката на преподаване. Учителите се запознаха с възможностите за обучение по финансова грамотност – като самостоятелен предмет, а също и чрез интердисциплинарен подход, при който тя е интегрирана в обучението по други дисциплини.

При преподаването по първия метод беше поставен акцент върху мястото на финансовата грамотност в рамките на новия предмет в задължителната подготовка „Технологии и предприемачество“, както и допълнителните варианти – избираеми и факултативни часове или извънкласни дейности. Анализира се ролята на финансовата грамотност в рамките на вече преподаваните програми на JA Bulgaria, а впоследствие бяха представени и две допълнителни програми, чиито акцент попада изцяло върху нея.

Учителите разгледаха важни теми, чрез които се изграждат ценни практически умения за управлението на личните финанси – поставяне на цели и планиране, печелене, изразходване, съставяне на бюджет, спестяване, инвестиране, кредитиране, застраховане и защита на потребителя. Семинарът приключи с представяне на иновативни методи за осъществяване на обучението по финансова грамотност, при които се развиват дигиталните умения.

JA Bulgaria и МОН работят активно и по проекта „FIQ“, по методологията и с участието на експерти от ОИСР, част от който е провеждане на национално проучване за нивото на финансова грамотност сред българските ученици от всички етапи на образование в системата на МОН.  Проектът, който се реализира в сътрудничество с NN България, MasterCard и  UniCredit Bulbank не само ще измери реалното ниво на финансова компетентност на  българските ученици, но и ще предложи програми и модули по финансова грамотност в училище. Това обучение затвърждава политиката предприета от МОН за въвеждане на обучението по финансова грамотност като част от обучението по предприемачество.