JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Снимки

JA проправя път за изучаване на лични финанси от студенти

2018-02-14

JA проправя път за изучаване на лични финанси от студенти

 

Партньорският проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности” е иницииран от JA България и NN България и цели да даде практически знания по лични финанси на младите хора от университетите в страната

 

На специално събитие беше представен проект за пилотно въвеждане на обучение по лични финанси за студенти от неикономически университети и специалности в България. Първа стъпка от проекта е издаденият учебник, по който ще се обучават студентите у нас – „Лични финанси: Въведение”. Разработен в рамките на партньорски проект от JA България и NN България, учебникът е естествено продължение на усилията на двете организации за по-високо ниво на знанията и уменията в управлението на личните финанси в страната ни. Целта на проекта в дългосрочен план е въвеждането и утвърждаването на дисциплина „Лични финанси“ във висшите учебни заведения в България по примера на редица университети по света.

Обучението по лични финанси е част от образованието по предприемачество и от ключовата образователна компетентност предприемчивост и инициативност. За JA като образователна организация с 20 г. опит в създаването на учебно съдържание по предприемачество и лични финанси и инициатор на този проект, важна и положителна стъпка напред е фактът, че ръководствата на университетите ни подкрепят и заявяват необходимост от обучение по лични финанси за студентите, които изучават неикономически специалности.“каза Милена Стойчева, изпълнителен директор JA България.

Като старт на работата си по проекта преди година, JA България организира кратка анкета сред студенти от неикономически специалности, за да разбере повече за отношението и опита им с финансови продукти и услуги. Допитването ясно идентифицира нуждата и желанието на младите хора в университетите за специализирано  образование в сферата на личните финанси.

„Проведената анкета сред студенти от неикономически специалности преди старта на проекта показа, че 84% вярват, че са им необходими допълнителни знания за управлението на личните им финанси във всяка една от сферите, застъпени в настоящия учебник. За NN създаването наобразователни възможности е важен приоритет и се стремим да споделяме знания, опит и умения в областта на личните финанси, като така допринасяме за финансовия просперитет, и за реализирането на житейскитеи професионалните цели на повече младежи. През годините, самостоятелно или съвместно с партньори, сме реализирали много проекти, насочени към подобряване на финансовата грамотност на ученици от началното и средното образование, сред които издаването на книгите: „Къде растат парите?” и „За да ви служат добре парите” , както и разработването на две ръководства „За парите и други важни неща“ с финансови работилници за учители, деца и родители. Радваме се, че с настоящия проект можем да отговорим на желанието и на българските студенти от повече знания  в сферата на личните финанси. Настоящият учебник ще помогне на повече младежи да разберат, планират и управляват по-умело личните си финанси и по този начин да бъдат по-успешни и удовлетворени.сподели Николай Стойков, главен изпълнителен директор на NN България, които са корпоративният партньор на проекта.

Учебникът „Лични финанси: Въведение“ е създаден в съавторство от доц. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания към БАН и преподавател към катедра “Финанси” на УНСС, и Джеймс Йоловски, мениджър Програми за финансова грамотност на JA България и докторант към катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС. Съдържанието е разработено под научната редакция на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител катедра „Счетоводство и анализ” и е рецензирано от доц. д-р Емил Хърсев и Деян Василев. 

 „Този учебник е много български, защото грешките, които допускаме ние в България в управлението на личните си финанси са специфични. Ние проявяваме недостатъчна финансова грамотност, съчетана с финансова наивност. В комбинация, тези два фактора създават условия за доста проблеми, защото личните финанси са личните ни финансови избори във връзка с важните събития в живота ни, а българската народопсихология в лицето на пословиците и поговорките за парите показва, че ние повтаряме финансовите си грешки. Затова и в структурата на учебника липсва една глава и това е главата за инвестициите. Съдържанието е предназначено за студенти неикономисти и на етапа от живота им, в който те изучават тази дисциплина, трябва да се концентрират най-вече в натрупване на знания, с цел максимизиране на доходите в бъдеще време – суфистицираните продукти и услуги са нещо, с което е подходящо да се запознаят на следващ етап.“ – сподели водещият автор на учебника, доц. д-р Даниела Бобева. 

Информацията в „Лични финанси: въведение“ е съобразена с характеристиките на възрастовата група на студентите и финансовите продукти и услуги, които те използват. Примерите касаят ежедневни ситуации, пред които се изправят младите хора, и обхващат теми, свързани с бюджетиране, спестяване, пенсионно осигуряване и животозастраховане, видове кредити и платежни услуги. Всяка глава започва с теория, след което авторите правят обзор на тенденциите в България, като се опират на институционалната и на правната рамка, свързани с конкретната тема. Структурата на всяка от главите завършва с анализ кои са най-често срещаните грешки в потребителското поведение и експертен съвет кога към какви услуги е разумно да се насочим.

Проф. Снежана Башева, научен редактор на учебника благодари на JA България и NN България, като инициатори на проекта и създаването на учебника и на авторите, за вложените усилия за реализирането и сподели пред гостите: „Две са, според мен, основните неща, които отличават този учебник. Първо, той учи на финансова грамотност, която е съобразена с нашата среда, с нашите финансови условия. Читателят на този учебник, а това са студенти, които не са завършили икономика, които са в други области на науката, ще могат да получат много добри познания за същността на финансовата система, за същността на платежната система, платежните сметки, за видовете кредити, за възможността и начина на управление на тези кредити от гледна точка на потребителя. Ще могат да получат познания за пенсионната система в България. И второто нещо, което прави впечатление е, че този учебник е написан на един много разбираем, много лесно достъпен език.“

Проектът предвижда дисциплината да бъде въведена в 6 университета в страната през втория (летен) семестър на тази академична година, както и в първия семестър на следващата 2018/2019 г., в избираеми или факултативни часове или като извънаудиторна заетост. Събитието за представянето на учебника и новата дисциплина лично уважиха проф. д-р Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии и доц. д-р Николай Цанев, заместник декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Освен УниБИТ и СУ, въвеждане на дисциплината Лични финанси потвърдиха от РУ „Ангел Кънчев” и ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Съдържанието ще се преподава от специално подготвени университетски преподаватели и до средата на 2019 г. ще предостави теоретични знания и практически умения за управлението на личните финанси на поне 600 студенти. Важен обучителен елемент ще бъде участието на бизнес доброволци от NN България, които ще се включват в проекта с открити лекции по практически теми и казуси, свързани с управлението на личните финанси.

Като рецензент, доц. д-р Емил Хърсев коментира с гостите практичността на информацията, вложена в учебника и сподели колко е трудно за професионалните финансисти да споделят по разбираем начин опита си: „Онези, които работят „занаята“ банково дело, обикновено губят възможността да могат да го обясняват... Този учебник прави една много важна крачка напред – това е базата, на която човек би могъл да вземе финансово решение в рамките на около ден. Той показва какво е добре да знаеш и да забравиш, за да можеш да вземеш наистина основното решение – да или не.“

Учебникът и дисциплината „Лични финанси” ще бъде представена освен в университети и под формата на открити обучения за студенти, които ще се проведат в София. Предстои организиране и на финансово състезание по модела Иновационен лагер на Джуниър Ачийвмънт, с участие на бизнес доброволци – практици от екипа на NN България, които ще се включат като ментори и жури.