JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Снимки

Как младите предприемачи изграждат “ап на успеха”

2019-02-20

Как младите предприемачи изграждат “ап на успеха”

 

От 11 до 13 февруари, Джуниър Ачийвмънт България взе участие в пилотно обучение за обучителив Нотингам, Англия, насочено към развиването на предприемачески, личностни и меки умения на младежи, в риск от напускане на училищната система.

В рамките на проект “YouNG Goes Further“ беше разработена методологияза работа с ученици със СОП (IO2) от Джаки Уилсън и NGi Limited, която се фокусира върху елементите на виртуален „ап на успеха“, който всеки млад човек в трудна ситуация може да възприеме, за да подобри както представянето си в училище, така и възможностите си за наемане на работа и бъдещ кариерен успех.

Три основни елемента на „апа на успеха“, които все повече се налагат във формалното и неформално образование, са:

- Емоционална интелигентност (EQ) – независимо дали става въпрос за взаимодействията със съученици, колеги или работодатели, разбирането на собственото поведение и това на другите около нас през призмата на емоционалната интелигентност, емпатията и самоконтрола, е градивен елемент на добрите взаимоотношения.

- Самоуважение – популярната култура на 21-век преекспонира ролята на самоувереността като основна предпоставка за личния и бизнес успех. Неподплатената самоувереност, обаче, често е признак на несигурност и усещане за малоценност, и води до конфликти в училище и на работното място. Младите хора трябва да изградят реално самоуважение и уважение към останалите, без да се влияят от външни признаци и фактори.

- Устойчивост – провалът в дадено начинание никога не е окончателен и трябва да се „практикува“ често. На базата на популярни ролеви модели, младежите могат да научат как да се „провалят градивно“, така че да не се обезкуражават от временния неуспех и да се учат от грешките си. Продължаването напред и преследването на смели лични или професионални мечти, въпреки трудностите, е в основата на извоювания с провали успех.

Проектът “YouNG Goes Further“ есъфинансиранотпрограмаЕразъм+ и координиранотNGi Limited (Великобритания). Проектътсеосъществяваот 5 организации в 5 страни: Малта, Словакия, ОбединенотоКралство, България и Полша и е с продължителност 30 месеца и и цели проектът цели да промотира обучението по предприемачество сред младите хора, като така им позволи на учениците да създадат собствен бизнес и да придобият предприемачески умения и компетенции, с фокус върху меките умения.