JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Как се преподава финансова грамотност – обучение за учители с експерт от ОИСР

2016-01-21

Как се преподава финансова грамотност – обучение за учители с експерт от ОИСР

 

Като част от проекта „Проучване и повишаване на финансовата грамотност на българските ученици“, подкрепен от от NN България, MasterCard и УниКредит Булбанк, и с институционалното партньорство на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и МОН, на 18 и 19 януари 2016 г. се проведе обучение на учители с международния експерт в сферата на предприемаческото обучение по финансова грамотност Франк Хенеси. Той работи от над 35 години в сферата на висшето образование, като натрупаният му опит включва както създаването на учебни програми, така и прилагане, оценка и анализ на редица образователни курсове за различни етапи на образованието.

В рамките на обучението, провело се в Смарт класната Стая в София Тех Парк, се включиха 45 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап от цялата страна, които имаха възможност да оценят необходимостта от изграждането на финансова култура. Те се запознаха с разнообразни методи за „интегриране“ на финансовото образование в различни дисциплини и осъществяване на междупредметни връзки. В същото време обучението беше насочено и към актуалните промени с новоприетия закон и съответните учебни програми. Франк Хенеси представи базови понятия от финансовата тематика и ги съчета с конкретни практически упражнения, които учителите да приложат с учениците.

Това бе първото обучение, проведено по проекта, с което се полагат основите на начална финансова грамотност за учениците от всички етапи на общото образование, които ще бъдат надградени в следващите месеци.