JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Какво е предприемачеството за Радослава Кроснева, Мениджър Човешки ресурси в SGE

2017-06-01

Какво е предприемачеството за Радослава Кроснева, Мениджър Човешки ресурси в SGE
Интервю с Радослава Кроснева, Мениджър Човешки ресурси в Сосиете Женерал Експресбанк
 

Какво е за Вас от SGE предприемачество? 

За Сосиете Женерал Експресбанк, предприемачеството е по-скоро вътрешен процес, обвързан с нашата корпоративна култура и лидерски модел, основан на екипен дух, иновативност, отговорност и ангажираност. Ние ценим умението на колегите да осъществяват проектите си, като работят екипно и в посока идеите да се реализират, носейки отговорност и поемайки премерен и обоснован риск. Предприемачеството е и способността да мислиш нестандартно и да създаваш условия за иновации, като провокираш съществуващите начини на работа. 

 

Практикувате ли вътрешно предприемачество – как, ако да? 

Като пример за вътрешно предприемачество бих дала няколко вътрешни инциативи, свързани с иновациите, където екипи от Банката и външни участници работят по два дни седмично извън банката на доброволен принцип напълно отделени от обичайната работна среда. Процесът включва създаване на напълно различни, често пъти нетипични за банката продукти и услуги, които впоследствие биха стартирали като нови инициативи в Сосиете Женерал Експресбанк. По тези проекти работим, прилагайки Lean методологията за стартъп компании. Това доказва, че въпреки, че сме финансова институция – силно регулирана и възприемана като традиционна, даваме поле за развитие на иновационните идеи и проекти.
 
 

Какъв съвет бихте дали за успех на стартъпите в състезанието и форума и в бизнеса по принцип?  

 
Бъдете смели, експериментирайте и развивайте идеите си. Мислете гъвкаво, не се притеснявайте да грешите, учете се от това и започнете отначало. Не се страхувайте да променяте посоката, ако видите, че нещо не върви по начина, по който сте го замислили първоначално. Защото, както знаем, на този свят няма нищо постоянно освен промяната.