JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Конкурс по "Бизнес етика" 2013-2014

2014-09-19

Целта на конкурса е насърчаване на социалноотговорното бизнес поведение на учениците чрез експериментален модел на работа за вземане на етични решения.

След подбор в първата фаза на конкурса ще бъдат селектирани 5-те най-добри екипа от ученици, които ще продължат във втората фаза. Наградата е участие във втората фаза, както и 500 лв., които всеки екип ще получи, за да реализира една от идеите, които е представил.

За да се включите в конкурса, изпратете до 29.01.2014 г. своята кандидатура на и-мейл alina@jabulgaria.org, съдържаща:

• Мотивация за участие, включваща вашата визия за етичния бизнес
• Три идеи, които смятате, че могат да бъдат реализирани от вас с получената награда
• Списък с имената на всички участници в екипа

Кандидатурите следва да не надвишават повече от 4 страници. Текстът може да е в свободна форма.

Желателно е в конкурса да участват цели класове, работещи по програмите, но е възможно участие и на групи ученици от един клас.

Условията за оползотворяването на парите във втората фаза са:

- Да бъде взето единно екипно решение как да бъдат използвани;
- Да бъдат използвани за подпомагане на благородна, социална, екологична или друга кауза;
- Да се проучат различни варианти и да бъдат дадени алтернативни предложения, да бъдат обсъдени всички „за“ и „против“ на всеки вариант;
- Чрез консенсус всеки екип може да разработи допълнителни критерии за вземане на решение за какво да бъдат използвани парите;
- За достигане до решението да се използват знанията и уменията, придобити по време на работата по програма „Бизнес етика“;
- В екипите да бъдат включени учителите и тяхната експертиза да се използва;
- Решението да бъде взето до края на учебната 2013-2014 г.
- Да се изпрати отчет за изразходването на сумата и реализацията на идеята, както и снимков материал.

Наградите ще бъдат преведени по сметка на училището и предоставени на печелившите екипи от съответните ръководства.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 10.02.2014 г. След започване на втората фаза на конкурса петте селектирани екипа ще имат възможност да работят и с ментори при оформяне на решението си.

* В конкурса могат да вземат участие всички ученици от СОУ, обучаващи се по Профил Технологичен „Предприемачество и бизнес“ в 12 клас; ученици, работещи по програма „Бизнес етика“ на Джуниър Ачийвмънт България; ученици, работещи по проект "Успех" в клубове за извънкласни дейности, разглеждащи теми от бизнес етиката; ученици от професионални гимназии, изучаващи професионална етика и бизнес комуникации в раздел професионална подготовка.


За въпроси се обръщайте към координатора на програма "Бизнес етика" - Алина Топалова на и-мейл alina@jabulgaria.org.


Как протече конкурсът миналата година и какви проекти разработиха петте печеливши екипа ще можете да видите тук.


Конкурсът по Бизнес етика на ДАБ се провежда с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

 

Коментари

2016-09-12

2016-11-17

2018-09-25

2018-09-26

2018-09-28

2018-10-01

2018-10-06

2018-12-03

2019-07-22