JuniorAchievementBulgaria
header_pic

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР SMARTCLASSROOM.BG ПУБЛИЧЕН КУРС В РАМКИТЕ НА МОТИВАЦИОННАТА ПРОГРАМА „УЧИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕТО“

2016-07-26

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР SMARTCLASSROOM.BG ПУБЛИЧЕН КУРС  В РАМКИТЕ НА МОТИВАЦИОННАТА ПРОГРАМА „УЧИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕТО“

 

„Учители на бъдещето“ е обучителна и мотивационна програма за повишаване на дигиталните умения на българските учители от всички етапи на училищното образование, част от програмата Smart Classroom на Samsung България, в партньорство с JA България.

Програмата има за цел да запознае учителите с възможностите на уеб базираната платформа http://smartclassroom.bg/ за създаване на онлайн уроци по различни предмети, да насърчи изграждане на практически дигитални умения за създаване на уроци и курсове в онлайн среда, както и използването на уроците в реална учебна среда и тяхното споделяне като публични с други учители и ученици.

В рамките на програмата като първи етап на програмата в началото на 2016 г. бе проведено обучение за работа с платформата на 1800 учители от цялата страна.

Следващата стъпка е организиране и провеждане на конкурс за най-добър публичен курс. Конкурсът има за цел да насърчи и мотивира учителите да използват пълноценно платформата http://smartclassroom.bg/, като създадат публични курсове по различни предмети. Създадените одобрени публични курсове от своя страна ще дадат възможност на повече учители да използват вече готови уроци в своята работа.

 

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ПУБЛИЧЕН КУРС

Кой може да участва: всички учители, които ползват платформата и имат вече създадени свои частни курсове.

За да може създаденият курс да участва в конкурса за най-добър SmartClassroom публичен курс, той трябва да отговаря на следните критерии:

  •       Да съдържа поне 3 взаимосвързани последователни урока;
  •       Да включва съдържание с високо качество, съобразено с учебната програма за дадения предмет или да отговаря на изискванията за извънкласна дейност. Организаторите насърчават създаването на уроци със собствено съдържание, но може да се разработват и уроци по вече съществуващо учебно съдържание.;
  •       Да са посочени всички използвани в урока източници (на съществуващо съдържание, упражнения, допълнителни ресурси и т.н.). Уроци без упоменати източници няма да бъдат допуснати в конкурса.
  •       Да използва разнообразните функционалности на платформата http://smartclassroom.bg/ и задачи, насърчаващи интерактивното учене и повишаването на дигиталните умения на учениците;
  •       Да бъде тестван реално в клас.

Всеки курс, с който се кандидатства за участие в конкурса, ще бъде разгледан от жури,  съставено от експерти по съответния предмет, които познават и използват платформата. Курсовете ще бъдат разглеждани в няколко категории в зависимост от училищния етап, предметната област и формата на обучение.

С участието си в конкурса учителите предоставят на администратора правото да одобри курса като публичен и да бъде споделен с всички потребители на платформата, които от своя страна се задължават при използване на курса да цитират името на автора, ако са използвали съществуващо съдържание.

Крайният срок за кандидатстване с разработен и тестван курс e 23 октомври 2016 г. Наградите ще бъдат обявени в края на месец ноември на специално събитие* за учителската общност, на което отличените учители в конкурса ще имат възможност да дискутират използването на новите технологии в образованието и ще бъдат представени победителите в конкурса.

 

*Събитието ще се проведе в София, като разходите за транспорт и настаняване на участници от страната се поемат от всеки участник.