JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Кръгла маса за обсъждане на състоянието на предприемаческата екосистема в България

2014-12-02

Кръгла маса за обсъждане на състоянието на предприемаческата екосистема в България

Представяне и анализ на данните от Световния индекс на предприемачеството за България.

Джуниър Ачийвмънт България организира събитие на 5 декември, на което ще бъдат анализирани резултатите от Световния индекс на предприемачеството и ще бъде разтълкувано значението им за развитието на предприемачеството в страната. Кръглата маса ще се проведев Радисън Блу Гранд Хотел с подкрепата на Индъстри Уоч, Фондация "Америка за България" и Посолството на САЩ в България.

От дискусиите по време на кръглата маса  може да очаквате информация за това какво стимулира и ограничава продуктивното предприемачество в българската икономика, както и разясняване на конкретните фактори (bottlenecks), възпрепятстващи развитието му. Срещата е със стратегическа важност, тъй като на базата на резултатите от доклада и анализите, които ще бъдат представени, могат да бъдат изготвени политики на държавно ниво за подпомагане на предприемаческата екосистема в България. Данните ще послужат за създаване на стратегически сътрудничества на държавно, бизнес/професионално и академично ниво.

Водещи участници  в дискусията:

Георги Стоев – управляващ съдружник на Индъстри Уоч. Натрупал е професионален опит в Института за пазарна икономика.

Милена Стойчева – изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и член на експертна група по иновации и предприемачество в образованието към Европейската комисия.

Петко Русков – директор „Академични Програми“ в Джуниър Ачийвмънт България, Доцент в Софийския университет, експерт с квалификации по „Технологично предприемачество“ и „Глобално лидерство и предприемачество“ от Университета Бъркли, Калифорния, САЩ.