JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Личният бранд е важен и се гради подобно на този на продуктите: Емануел Атрур, изпълнителен директор на Нестле България:

2019-06-03

Личният бранд е важен и се гради подобно на този на продуктите: Емануел Атрур, изпълнителен директор на Нестле България:

 

Специалната награда на Nestlé в Младежкия бизнес форум "Изгряващи звезди" ще бъде в категория „Най-добра маркетингова стратегия“. С какво е важен маркетингът за всеки от нас – на личностно ниво – може ли и трябва ли да имаме стратегия за личното си присъствие в обществото?

Кои са едни от ключовите елементи, които правят маркетинговата стратегия успешна?– доброто познаване на потребителя, уникално и вдъхновяващо послание,непрекъснатото подобряване и въвеждане на иновативни решения. Разглеждайки тези елементи в контекста на нашия „личен бранд“, те звучат по следния начин – да познаваме добре своите силни страни и области за развитие; да откриваме и изразяваме онзи специален набор от отличителни черти, които ни правят уникалнида улавяме всяка възможност за непрекъснато личностно израстванеда подсигурим, че нашите действия и думи, поведение и отношение оставят позитивна следа във външния свят.Важно е обаче това да бъде истинско отражение на нашите ценностив живота, както и в маркетинга, няма нищо по-лошо от подвеждащата комуникация! 

Да, определено можем да очертаем нашия „личен социален бранд“И ако отчасти той е предопределен от личността ни, то ние също така учим през целия си живот и “личният ни бранд“ се развива и надгражда с времето – придобиваме нови знания, научаваме нови умения и поведения, израствамеТъй като светът става все по-комплексен и многообразен, е от съществена важност да заявяваме своя „личен бранд“, за да се откроим, но и за да се впишем.  

 

Вашият съвет към образователната система у нас в контекста на модерно и адекватно спрямо бизнес реалността образование?

Свикнали сме да възприемаме образованието като източник на специфично функционално знание. И макар тези знания да са важни за всеки бъдещ специалистобразованието в днешно време отговаря на бизнес нуждите (а и на нуждите на индивида за лично израстване), когато работи със и за меките уменияМладите хора ще се развиват много по-плавно, когато от ранна възраст в тях се възпитава умение за гъвкаво учене (learning agility), любознателност, предприемачески дух, критично мислене. В свят, в който познанието и технологиите се променят изключително бързое ключово да се научим (как) да учим бързо и да мислим в контекстОт друга страна, е важно да създаваме възможности за съчетаване на теоретичното познание с реална работна практика –чрез стажове, дуални форми на обучение, практики в компаниите. Модерното образование също така прилага добрите практики на ранното кариерно ориентиране (не само в университетите, но и в училищата) – активности като кариерни консултации, професионални лекции, дни на отворените врати.

В крайна сметка, балансираната комбинация от функционално знание, меки умения и ранно разбиране за работната среда са в основата на успеха.