JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Михаил Комитски към участниците в "Изгряващи звезди" 2018: "Не се отказвайте от мечтите си!"

2018-05-28

Михаил Комитски към участниците в

 Интервю с Михаил Комитски, управител на Sogelease България и Сосиете Женерал Факторинг, част от групата Сосиете Женерал Експресбанк

 

Сосиете Женерал Експресбанк ще връчи награда за Предприемачески дух на 2 юни, по време на 10-то издание на форума „Изгряващи звезди“. Какво място в ценностите на компанията и екипа ви заема предприемаческият дух? Как го проявявате? 
 
Мотото на компаниите, които управлявам, е “Growth Driven by Innovation”, като целта ни винаги е била да сме най-добрите в това, което правим. Това ни помогна да се утвърдим като пазарни лидери във Факторинга и Лизинга и то във време на криза, постигайки двуцифрени годишни ръстове и пазарен дял от 20% и в двете направления. Успехите ни се дължат на експертизата и мотивацията на екипите, които работят за постигането на по-добре развит пазар на финансовите услуги в България.
 
Те създадоха едни от най-иновативните продукти:
- за драстично намаляване на месечните вноски по лизинга с висока остатъчна стойност;
- използване на винаги нов автомобил в продължение на 10 години;
- лизинг защита с покритие от безработица и злополука и т.н.
 
Няма значение колко голяма, печеливша или стара е една компания. Най-важното нещо, за да бъде винаги успешна, е да запази своя стартъп дух.   
 
Кой е за вас определящият критерий, на който трябва да отговаря екипът или продуктът на младежкия стартъп, който Сосиете Женерал Експресбанк ще награди на 2 юни?
 
Критериите за успешен стартъп проект са много и биха могли да се компенсират едни други.
Едни от най-важните от тях обаче са:
·         екипът да е изключително мотивиран идеята им да види бял свят, но същевременно да са стъпили здраво на земята, без да губят връзка с реалността;
·         да притежават личностни и професионални различия, които да ги допълват при реализацията на проекта, но същевременно да бъдат сплотени от силен екипен дух;
·         да са оценили уникалността на продукта и неговата добавена стойност за крайните клиенти, която да ги отличи от всички останали;
·         проектът да бъде реалистичен, осъществим и печеливш, за да може да предизвика инвеститорския интерес.
 
Предприемачество VS Предприемчивост – кое е кокошката и кое яйцето, според Вас?
 
Бих определил Предприемчивостта, като горивото, което е движещата сила, а Предприемачеството като двигателя, който създава движението и постига резултатите.
 
Какво пожелавате на участниците в „Изгряващи звезди“?
 
Какъвто и е да е резултатът от предизвикателството „Изгряващи звезди“, никога не трябва да се отказват от мечтите си да блестят, защото една звезда свети толкова ярко, колкото пъти е угасвала.